Kledthai.com

ตะกร้า 0

อำนาจไร้พรมแดน (POWER UNBOUND)

ISBN: 9786167801117

ผู้แต่ง : ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : วิภาษา

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนหน้า : 374

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167801117
ราคาพิเศษ ฿315.00 ราคาปรกติ ฿350.00

     "งานศึกษานี้ใช้วิธีการอ่านหรือการตีความเชิงวิพากษ์ (critical interpretation) เพื่อชี้ให้เห็นถึงการทำงานของอำนาจในที่ที่ไม่คิดว่าจะเป็นที่สถิตของอำนาจ เช่น ในภาษา ในชีวิตประจำวัน ในตัวแบบคณิตศาสตร์และในวัฒนธรรม เป็นต้น การตีความเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราเห็นว่าแม้แต่ภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็มิได้เป็นกลางหรือไร้เดียงสา แต่คือกรอบคิดในการมองโลกของเรา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องถูกตรวจสอบและตั้งคำถามด้วย"

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

"งานศึกษานี้ใช้วิธีการอ่านหรือการตีความเชิงวิพากษ์ (critical interpretation) เพื่อชี้ให้เห็นถึงการทำงานของอำนาจในที่ที่ไม่คิดว่าจะเป็นที่สถิตของอำนาจ เช่น ในภาษา ในชีวิตประจำวัน ในตัวแบบคณิตศาสตร์และในวัฒนธรรม เป็นต้น การตีความเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราเห็นว่าแม้แต่ภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็มิได้เป็นกลางหรือไร้เดียงสา แต่คือกรอบคิดในการมองโลกของเรา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องถูกตรวจสอบและตั้งคำถามด้วย"


ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร


     สารบัญ


คำนำ (Preface)

บทที่ 1 : ภาษากับอำนาจ (Chapter 1: Language and Power)

บทที่ 2 : วาทกรรมกับอำนาจ (Chapter 2: Discourse and Power)

บทที่ 3 : ชีวิตประจำวันกับอำนาจ (Chapter 3: Everyday Life and Power)

บทที่ 4 : โลกที่เปลี่ยนแปลงกับอำนาจ (Chapter 4: The Changing World and Power)

บรรณานุกรม (References)

ดรรชนี (Index)

ประวัติผู้เขียน (Biography)


เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:อำนาจไร้พรมแดน (POWER UNBOUND)
คะแนนของคุณ