Kledthai.com

ตะกร้า 0

สัญวิทยาโครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์

ISBN: 9786169030980

ผู้แต่ง : ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

ผู้แปล : ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

สำนักพิมพ์ : วิภาษา

ปีที่พิมพ์ : 2555

จำนวนหน้า : 393

พร้อมส่ง
ISBN:
9786169030980
ราคาพิเศษ ฿315.00 ราคาปรกติ ฿350.00

“สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้อ่านจะได้จากการทำความเข้าใจญาณวิทยาและวิธีวิทยาทางเลือกที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้คือการไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อยๆ เรื่องที่ถูกจัดว่าไม่สลักสำคัญ ผิดปกติ หรือเป็นเรื่องที่ไร้สาระ เพราะสิ่งเหล่านี้มิได้มีสถานะดังกล่าวโดยตัวเองแต่ถูกกำหนดโดยระเบียบ กฏเกณฑ์ชุดหนึ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นอย่างที่เป็นอยู่ นั่นคือมีการจัดเรียงจัดวางเชิงโครงสร้างทางสังคมที่ทำให้สรรพสิ่งเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในสังคมกล่าวคือ การจัดเรียงจัดวางทางสังคมมิได้มีความเป็นธรรมชาติแต่อย่างใดทั้งสิ้นการเข้าใจการจัดเรียงจัดวางนี้ว่าเป็นธรรมชาติสำหรับนักทฤษฎีแนวสัญวิทยาอย่าง โรล็องด์ บาร์ตส์แล้ว ถือว่าเป็น ‘มายาคติ’ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สังคมทุนนิยมกำหนดขึ้นเท่านั้น”

โครสร้างนิยมและสัญวิทยาที่ผู้เขียนกล่าวถึงในงานศึกษานี้ เพียงแต่นำมาใช้ในลักษณะที่แตกต่างและวิพากษ์ท้าทายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมโนทัศน์เรื่องสัญญะ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะกับความหมายสัญญะ รวมตลอดถึงการอ่านและการวิเคราะห์ตัวบท การที่เราจะสามารถทำความเข้าใจงานวิชาการที่ใช้วิธีการหาความรู้แบบหลังสมัยใหม่นิยม/หลังโครงสร้างนิยมได้ ส่วนหนึ่งเรามีความจำเป็นจะต้องเข้าใจฐานความคิดเหล่านี้ด้วย

 

สารบัญ

 

- แฟร์ดิน็องด์ เดอ โซซูร์ กับพัฒนาการของวิธีการหาความรู้แบบโครงสร้างนิยม (Ferdinand de Saussure and the Development of the Structuralist Method)
- โครงสร้างนิยมในแวดวงมานุษยวิทยา (Structuralism in Anthropology)
- สัญวิทยา (Semiology)
- บาร์ตส์กับการวิเคราะห์แบบหลังโครงสร้างนิยม (Barthes and a Poststructural Analysis)
- ศาสตร์ของวัฒนธรรมการเมืองของศาสตร์วัฒนธรรม (The Science of Political Culture and the Politics of the Cultural Science)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สัญวิทยาโครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์
คะแนนของคุณ