Kledthai.com

ตะกร้า 0

Poststructuralism : บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม

ISBN: 9786167196671

ผู้แต่ง : ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สมมติ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 218

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167196671
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

[…] การวิเคราะห์ของสกุลความคิดนี้ มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การตั้งข้อระแวงสงสัยอย่างถอนรากถอนโคน (radical suspicion) ต่อบรรดามโนทัศน์หลักๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในแวดวงวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นมโนทัศน์เรื่องความหมาย (meaning) การเป็นตัวแทน (representation) การรับรู้ (subjectivity) เจตนา (intention) หรือเอกลักษณ์/ตัวตน (identity) […]

[…] สำหรับเป้าหมายของการศึกษา / วิจัยในแบบหลังโครงสร้างนิยม / หลังสมัยใหม่นิยมไม่ใช่การค้นหาและสถาปนากฎสากลอย่างวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแต่เป็นการศึกษาเพื่อต้องการตัดข้ามหรือฉีกออกไปจากบรรดากฎเกณฑ์ที่ดำรงอยู่เพื่อสร้างพื้นที่ราบให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันมากขึ้น […]

[…] การพูดถึงการล่มสลายของเรื่องเล่าขนาดใหญ่อย่างวิทยาศาสตร์และความจริงมีผลให้ความจริงถูกสลายสั่นคลอน และถูกตั้งคำถามซึ่งทำให้ทึกทักล่วงหน้าอีกต่อไปไม่ได้ว่ามี ‘ความจริง’ ดำรงอยู่เป็นเอกเทศล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว คำถามที่ว่า ‘อะไรคือความจริง?’ กลับกลายมาเป็นประเด็นที่ต้องขบคิดและถกเถียงกันอีกครั้ง […]

[…] สำหรับนักทฤษฎีแนวหลังโครงสร้างนิยม / หลังสมัยใหม่นิยม มนุษย์ไม่ใช่พลังแห่งเจตจำนงเสรี แต่มนุษย์เป็นเพียงผลผลิตและผลพลอยได้แห่งยุคสมัยที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา […]

[…] การวิเคราะห์ของสกุลความคิดนี้ มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การตั้งข้อระแวงสงสัยอย่างถอนรากถอนโคน (radical suspicion) ต่อบรรดามโนทัศน์หลักๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในแวดวงวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นมโนทัศน์เรื่องความหมาย (meaning) การเป็นตัวแทน (representation) การรับรู้ (subjectivity) เจตนา (intention) หรือเอกลักษณ์/ตัวตน (identity) […]

 

[…] สำหรับเป้าหมายของการศึกษา / วิจัยในแบบหลังโครงสร้างนิยม / หลังสมัยใหม่นิยมไม่ใช่การค้นหาและสถาปนากฎสากลอย่างวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแต่เป็นการศึกษาเพื่อต้องการตัดข้ามหรือฉีกออกไปจากบรรดากฎเกณฑ์ที่ดำรงอยู่เพื่อสร้างพื้นที่ราบให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันมากขึ้น […]

 

[…] การพูดถึงการล่มสลายของเรื่องเล่าขนาดใหญ่อย่างวิทยาศาสตร์และความจริงมีผลให้ความจริงถูกสลายสั่นคลอน และถูกตั้งคำถามซึ่งทำให้ทึกทักล่วงหน้าอีกต่อไปไม่ได้ว่ามี ‘ความจริง’ ดำรงอยู่เป็นเอกเทศล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว คำถามที่ว่า ‘อะไรคือความจริง?’ กลับกลายมาเป็นประเด็นที่ต้องขบคิดและถกเถียงกันอีกครั้ง […]

 

[…] สำหรับนักทฤษฎีแนวหลังโครงสร้างนิยม / หลังสมัยใหม่นิยม มนุษย์ไม่ใช่พลังแห่งเจตจำนงเสรี แต่มนุษย์เป็นเพียงผลผลิตและผลพลอยได้แห่งยุคสมัยที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา […]

 

สารบัญ


นักคิดและผลงาน


นักคิดรุ่นที่ 1

- ฌาคส์ แดร์ริดา (Jacques Derrida)

- ฌาคส์ ลากอง (Jacques Lacan)

- มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault)

นักคิดรุ่นที่ 2

- ฌ็อง-ฟร็องซัวส์ ลีโยตาร์ด (Jean-Francois Lyotard)

- ชีลส์ เดอเลิซ (Gilles Deleuze) และ

- เฟลิกซ์ กัตตารี (Felix Guattari)

รัฐศาสตร์แนวหลังโครงสร้างนิยม

- IR ในฐานะที่เป็นตัวบท

- ภูมิศาสตร์การเมืองของสุนทรียศาสตร์

- ตัวอย่างการอ่านภาพยนตร์แนวหลังโครงสร้างนิยม

หลังโครงสร้างนิยมกับหลังสมัยใหม่นิยม

- ความแตกต่างระหว่างหลังโครงสร้างนิยมกับหลังสมัยใหม่นิยม

- เฟรดริค เจมสัน (Fredric Jameson) กับการเปิดตัวสกุลความคิดแบบหลังสมัยใหม่นิยม

สรุป : ภาพรวมของญาณวิทยาและวิธีวิทยาแบบหลังโครงสร้างนิยม / หลังสมัยใหม่นิยม

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:Poststructuralism : บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม
คะแนนของคุณ