Kledthai.com

ตะกร้า 0

ไทยใต้ มลายูเหนือ : ปฏิสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์บนคาบสมุทรแห่งความหลากหลาย (สินค้ารับตามสภาพ70%)

ISBN: 9789747557602

ผู้แต่ง : ไมเคิล เจ. มอนเตซาโน, แพทริค โจรี

ผู้แปล : จิรวัฒน์ แสงทอง, ทวีศักดิ์ เผือกสม

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์กรีนโซน

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 418

ซีรี่ส์:
-
สินค้าหมด
ISBN:
9789747557602
ราคาพิเศษ ฿298.00 ราคาปรกติ ฿350.00

      ไทยใต้ มลายูเหนือ ว่าด้วยประวัติศาสตร์แห่งพหุลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของพื้นที่พิเศษ อันเป็นจุดบรรจบกันระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทร แต่ละภาคย่อยของหนังสือ ซึ่งเขาจะเจาะลึกประเด็นการเมืองศาสนา ประชากรชาวจีน และจารีตทางประวัติศาสตร์นิพนธ์ ได้ให้ข้อมูลภูมิหลังและมุมมองหลากหลายต่อปัญหาความขัดแย้งต่อเนื่องยาวนานที่เกิดขึ้นในดินแดนตอนใต้ของไทย
      หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิชาการที่ครอบคลุมกว้างขวางที่สุดในบรรดาหนังสือเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ว่าด้วยพื้นที่นี้ อันเป็นพื้นที่ซึ่งความซับซ้อนทางประวัติศาสตร์ ภาษา และการเมือง ได้สร้างอุปสรรคต่อการศึกษาอย่างรอบด้านเสมอมา หนังสือมีความโดดเด่นเป็นเฉพาะด้วยเนื้อหาที่กว้างขวางและลึกซึ้งต่อประวัติศาสตร์ภูมิภาคตอนเหนือของมาเลเซียและภาคใต้ของไทย กระทั่งย่อมเป็นงานชิ้นสำคัญสำหรับนักวิชาการ นักข่าว สื่อมวลชน และผู้กำหนดนโยบาย และคืองานที่จำเป็นต้องอ่านสำหรับผู้ซึ่งต้องการเข้าใจอดีตอันซับซ้อนและปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาในภาคใต้ของไทย

      ไมเคิล เจ. มอนเตซาโน นักวิจัยอาคันตุกะอาวุโส และผู้ประสานงานโครงการประเทศไทยศึกษาแห่งสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา-
ยูโซฟ อิสฮะก์ ประเทศสิงคโปร์

      แพทริค โจรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักวิชาพินิจวิทยาทางประวัติศาสตร์และปรัชญา
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

      จิรวัฒน์ แสงทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      ทวีศักดิ์ เผือกสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ไทยใต้ มลายูเหนือ : ปฏิสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์บนคาบสมุทรแห่งความหลากหลาย (สินค้ารับตามสภาพ70%)
คะแนนของคุณ