Kledthai.com

ตะกร้า 0

วิถีวิจัย ในมหาสมุทรความรู้

ISBN: 9786163290786

ผู้แต่ง : ปัญญาจากประสบการณ์ของ 8 นักวิจัยชั้นครู

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 223

พร้อมส่ง
ISBN:
9786163290786
ราคาพิเศษ ฿198.00 ราคาปรกติ ฿220.00

หนังสือ วิถีวิจัย ในมหาสมุทรความรู้ : ปัญญาจากประสบการณ์ 8 นักวิจัยชั้นครู คือหนึ่งในผลผลิตจาก ‘โครงการพัฒนาระบบหนังสือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย’ จัดทำขึ้นเพื่อสานต่อพันธกิจและขยายพื้นที่ทางปัญญาที่ สกว. สร้างทำมากว่า 25 ปีให้แผ่กว้างออกไป ผ่านบทสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักวิจัยและนักบริหารงานวิจัยระดับแถวหน้าของไทยรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น ‘บรมครู’ ของวงการวิจัยแห่งยุคสมัย

หลักคิด จิตวิญญาณโลกทัศน์ องค์ความรู้ และวิธีการทำงานที่กลั่นจากประสบการณ์ตรงของบุคคลสำคัญทั้ง 8 ท่าน ควรค่าแก่การบันทึก ถ่ายทอด เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยรุ่นหลัง รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่ต้องก้าวสู่โลกของการวิจัยในวันหนึ่งข้างหน้า

  • ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช / วิจัยมา ปัญญาเกิด
  • ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง / ผู้แผ้วถางงานวิจัยชาวบ้าน
  • รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ / วิจัยชุมชน-วิพากษ์สื่อ-วิเคราะห์สังคม
  • ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ / ประวัติศาสตร์มีชีวิต
  • ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ / มุมมองของดวงตาค้างคาว
  • ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา / มองความรู้ ผ่านประมวลงานวิจัย
  • ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ / มนุษย์กับการวิจัย
  • ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ / นักวิทยาศาสตร์ผู้ไม่หยุดสงสัย

หนังสือ วิถีวิจัย ในมหาสมุทรความรู้ : ปัญญาจากประสบการณ์ 8 นักวิจัยชั้นครู คือหนึ่งในผลผลิตจาก ‘โครงการพัฒนาระบบหนังสือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย’ จัดทำขึ้นเพื่อสานต่อพันธกิจและขยายพื้นที่ทางปัญญาที่ สกว. สร้างทำมากว่า 25 ปีให้แผ่กว้างออกไป ผ่านบทสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักวิจัยและนักบริหารงานวิจัยระดับแถวหน้าของไทยรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น ‘บรมครู’ ของวงการวิจัยแห่งยุคสมัย

หลักคิด จิตวิญญาณโลกทัศน์ องค์ความรู้ และวิธีการทำงานที่กลั่นจากประสบการณ์ตรงของบุคคลสำคัญทั้ง 8 ท่าน ควรค่าแก่การบันทึก ถ่ายทอด เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยรุ่นหลัง รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่ต้องก้าวสู่โลกของการวิจัยในวันหนึ่งข้างหน้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:วิถีวิจัย ในมหาสมุทรความรู้
คะแนนของคุณ