Kledthai.com

ตะกร้า 0

พระอภัยมณี การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์

ISBN: 9789747236651

ผู้แต่ง : สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2549

จำนวนหน้า : 288

พร้อมส่ง
ISBN:
9789747236651
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

สุนทรภู่ได้สร้างตัวละครพระอภัยมณีไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะด้านนิสัย และความประพฤติของตัวละครมีลักษณะแตกต่างไปจากเรื่องอื่น ๆ อยู่หลายประการ ความแตกต่างนี้ ทำให้งานชิ้นนี้มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวทำให้ได้รับความนิยมจากผู้อ่านมาเป็นเวลายาวนาน

เมื่อพระอภัยมณี เป็นเรื่องที่ได้รับการยกย่องและมีคนอ่านมากที่สุด จึงกลายเป็นเรื่องที่นักคิด นักวิจารณ์ นักวรรณคดี นักจิตวิทยา และรวมไปถึงนักวิชาการหลาย ๆ สาขา ต่างวิเคราะห์และวิจารณ์กันอย่างหลากหลาย

พระอภัยมณี : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์ ของ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ถึงแม้ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เมื่อ 35 ปีมาแล้ว ก็ยังเป็นข้อวิจารณ์ที่เกิดจากขั้นตอนของการ ‘ครุ่นคิดพินิจนึกอย่างจริงจัง’ (คำนำผู้เขียน ในการพิมพ์ครั้งที่ 2) ซึ่งถือได้ว่าหนังสือเล่มนี้ เป็นเครื่องรับประกันคุณภาพอีกเล่มหนึ่ง ที่ผู้อ่านสามารถนำไปวิเคราะห์ วิจารณ์เพื่อต่อยอดกระบวนการทางความคิดต่อไปได้ แม้ว่าจะนำกรอบทฤษฎีสมัยใหม่สาขาไหนมาจับก็ตาม  

สุนทรภู่ได้สร้างตัวละครพระอภัยมณีไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะด้านนิสัย และความประพฤติของตัวละครมีลักษณะแตกต่างไปจากเรื่องอื่น ๆ อยู่หลายประการ ความแตกต่างนี้ ทำให้งานชิ้นนี้มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวทำให้ได้รับความนิยมจากผู้อ่านมาเป็นเวลายาวนาน

 

เมื่อพระอภัยมณี เป็นเรื่องที่ได้รับการยกย่องและมีคนอ่านมากที่สุด จึงกลายเป็นเรื่องที่นักคิด นักวิจารณ์ นักวรรณคดี นักจิตวิทยา และรวมไปถึงนักวิชาการหลาย ๆ สาขา ต่างวิเคราะห์และวิจารณ์กันอย่างหลากหลาย

 

พระอภัยมณี : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์ ของ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ถึงแม้ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เมื่อ 35 ปีมาแล้ว ก็ยังเป็นข้อวิจารณ์ที่เกิดจากขั้นตอนของการ ‘ครุ่นคิดพินิจนึกอย่างจริงจัง’ (คำนำผู้เขียน ในการพิมพ์ครั้งที่ 2) ซึ่งถือได้ว่าหนังสือเล่มนี้ เป็นเครื่องรับประกันคุณภาพอีกเล่มหนึ่ง ที่ผู้อ่านสามารถนำไปวิเคราะห์ วิจารณ์เพื่อต่อยอดกระบวนการทางความคิดต่อไปได้ แม้ว่าจะนำกรอบทฤษฎีสมัยใหม่สาขาไหนมาจับก็ตาม  

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พระอภัยมณี การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์
คะแนนของคุณ