Kledthai.com

ตะกร้า 0

ค้นคำ เค้นความ ๑-๒

ISBN: 9789743157509

ผู้แต่ง : ล้อม เพ็งแก้ว

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2554

จำนวนหน้า : 2 เล่ม

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743157509
ราคาพิเศษ ฿234.00 ราคาปรกติ ฿260.00

ความสนใจในด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบรรพชนไทยได้ทวีสูงขึ้น เป็นกระแสตื่นตัวอันเนื่องมาจากสภาพความเจริญอันไร้ขีดจำกัดของสังคมบริโภคนิยมในยุคปัจจุบัน อันส่งผลกระทบก่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงต่อชีวิตชาวบ้านและวิถีไทย หลายสิ่งสิ้นสูญเสื่อมสลาย แปรเปลี่ยนอย่างไม่มีวันหวนคืน แต่กลับเหลือเค้าเงาอยู่ในภาษาสำนวนไทย ที่ยังคงใช้สืบเนื่องต่อกันมา ศัพท์บางคำหายไป แต่บางคำก็เกิดใหม่ ตามเหตุการณ์ทางสังคมในบางช่วงเวลา ซึ่งอาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว ได้เคยเป็น “ยามทางภาษา” ดูแลตรวจตราให้คำอธิบายไว้อย่างละเอียดคำอธิบายของอาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว มิได้ชี้แจงเพียงความหมายทางภาษาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นข้อมูลอันมีค่าทางมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ สังคมเศรษฐกิจ วรรณคดี แสดงภาพสังคมไทยทั้งในยุคที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ระหว่างที่งานชุดนี้ตีพิมพ์อยู่ในคอลัมน์ ภาษาไทย ของนิตยสาร ฟ้าเมืองไทย เป็นระยะเวลายาวนานถึง ๕ ปีเต็มนั้น ข้อเขียนของอาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว เป็นที่ใส่ใจของผู้อ่าน มีการแลกเปลี่ยนแสดงสความคิดเห็นระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านอยู่เสมอ ทำให้องค์ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นไปอย่างแตกฉานและกว้างไกล

ความสนใจในด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบรรพชนไทยได้ทวีสูงขึ้น เป็นกระแสตื่นตัวอันเนื่องมาจากสภาพความเจริญอันไร้ขีดจำกัดของสังคมบริโภคนิยมในยุคปัจจุบัน อันส่งผลกระทบก่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงต่อชีวิตชาวบ้านและวิถีไทย หลายสิ่งสิ้นสูญเสื่อมสลาย แปรเปลี่ยนอย่างไม่มีวันหวนคืน แต่กลับเหลือเค้าเงาอยู่ในภาษาสำนวนไทย ที่ยังคงใช้สืบเนื่องต่อกันมา ศัพท์บางคำหายไป แต่บางคำก็เกิดใหม่ ตามเหตุการณ์ทางสังคมในบางช่วงเวลา ซึ่งอาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว ได้เคยเป็น “ยามทางภาษา” ดูแลตรวจตราให้คำอธิบายไว้อย่างละเอียดคำอธิบายของอาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว มิได้ชี้แจงเพียงความหมายทางภาษาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นข้อมูลอันมีค่าทางมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ สังคมเศรษฐกิจ วรรณคดี แสดงภาพสังคมไทยทั้งในยุคที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ระหว่างที่งานชุดนี้ตีพิมพ์อยู่ในคอลัมน์ ภาษาไทย ของนิตยสาร ฟ้าเมืองไทย เป็นระยะเวลายาวนานถึง ๕ ปีเต็มนั้น ข้อเขียนของอาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว เป็นที่ใส่ใจของผู้อ่าน มีการแลกเปลี่ยนแสดงสความคิดเห็นระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านอยู่เสมอ ทำให้องค์ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นไปอย่างแตกฉานและกว้างไกล
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ค้นคำ เค้นความ ๑-๒
คะแนนของคุณ