Kledthai.com

ตะกร้า 0

การเดินทางในห้วงวรรณศิลป์

ISBN: 9789743158254

ผู้แต่ง : กอบกาญจน์ ภิญโญมารค

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2556

จำนวนหน้า : 144

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743158254
ราคาพิเศษ ฿135.00 ราคาปรกติ ฿150.00

หนังสือ การเดินทางในห้วงวรรณศิลป์ เปรียบดังบันทึกการเดินทางของอาจารย์ ดร. กอบกาญจน์ ภิญโญมารค ที่ได้ “ฉวย” รับโอกาสในชีวิตของการศึกษาเล่าเรียน สร้างผลงานการวิเคราะห์วิจารณ์ควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอนอย่างแข็มขัน ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ผู้คนในส่วนกลางแม้นึกถึงก็ขยาดเรื่องความไม่ปลอดภัยของชีวิตอยู่ครามครัน

ห้วงแห่งวรรณศิลป์เป็นห้วงแห่งความลุ่มลึกกว้างขวางของความหมายทางอารมณ์ อันมิอาจสัมผัสได้เพียงแต่ใช้ความรู้สึกอย่างแกนๆ หากจำเป็นต้องอาศัยพลังจิตอันมั่นคง ขณะที่ใช้ความคิดใคร่ครวญกว่าจะค้นพบคำตอบ การเดินทางของอาจารย์ ดร. กอบกาญจน์ เป็นสิ่งซึ่งน่าสังเกตในแง่ที่กอปรด้วยความรักและความรู้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน....

หนังสือ การเดินทางในห้วงวรรณศิลป์ เปรียบดังบันทึกการเดินทางของอาจารย์ ดร. กอบกาญจน์ ภิญโญมารค ที่ได้ “ฉวย” รับโอกาสในชีวิตของการศึกษาเล่าเรียน สร้างผลงานการวิเคราะห์วิจารณ์ควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอนอย่างแข็มขัน ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ผู้คนในส่วนกลางแม้นึกถึงก็ขยาดเรื่องความไม่ปลอดภัยของชีวิตอยู่ครามครัน

ห้วงแห่งวรรณศิลป์เป็นห้วงแห่งความลุ่มลึกกว้างขวางของความหมายทางอารมณ์ อันมิอาจสัมผัสได้เพียงแต่ใช้ความรู้สึกอย่างแกนๆ หากจำเป็นต้องอาศัยพลังจิตอันมั่นคง ขณะที่ใช้ความคิดใคร่ครวญกว่าจะค้นพบคำตอบ การเดินทางของอาจารย์ ดร. กอบกาญจน์ เป็นสิ่งซึ่งน่าสังเกตในแง่ที่กอปรด้วยความรักและความรู้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน....

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การเดินทางในห้วงวรรณศิลป์
คะแนนของคุณ