Kledthai.com

ตะกร้า 0

วาทกรรมการพัฒนา

ISBN: 9786167801100

ผู้แต่ง : ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : วิภาษา

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 430

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167801100
ราคาพิเศษ ฿315.00 ราคาปรกติ ฿350.00

เนื่องจากในฐานะที่วาทกรรม, ‘การพัฒนา’ ก็เป็นเพียงเทคนิควิทยาการของอำนาจแบบหนึ่งที่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกคิดค้นขึ้นมาใช้เพื่อเพิ่มการปกครอง / ควบคุม / จัดระเบียบ ประเทศ ‘ด้อยพัฒนา’ เพียงแต่แยบยลและแนบเนียนกว่าเทคนิควิทยาการของอำนาจในอดีต ซึ่งใช้แต่กำลังเข้าบังคับในรูปของการล่าอาณานิคม

                                                                       บางส่วนจากบทที่ 1 วาทกรรมกับการพัฒนา

เนื่องจากในฐานะที่วาทกรรม, ‘การพัฒนา’ ก็เป็นเพียงเทคนิควิทยาการของอำนาจแบบหนึ่งที่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกคิดค้นขึ้นมาใช้เพื่อเพิ่มการปกครอง / ควบคุม / จัดระเบียบ ประเทศ ‘ด้อยพัฒนา’ เพียงแต่แยบยลและแนบเนียนกว่าเทคนิควิทยาการของอำนาจในอดีต ซึ่งใช้แต่กำลังเข้าบังคับในรูปของการล่าอาณานิคม

                                                                       บางส่วนจากบทที่ 1 วาทกรรมกับการพัฒนา

 

สารบัญ


บทที่ 1 วาทกรรมกับการพัฒนา

บทที่ 2 การเมืองกับการศึกษาการพัฒนา

บทที่ 3 การเมืองแบบใหม่, ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่และวาทกรรมการพัฒนาชุดใหม่

บทที่ 4 พื้นที่กับการพัฒนา

บทที่ 5 การเมืองของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6 การเมืองเอกลักษณ์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:วาทกรรมการพัฒนา
คะแนนของคุณ