Kledthai.com

ตะกร้า 0

รัฐกับศาสนา:ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ

ISBN: 9789743159695

ผู้แต่ง : สุรพศ ทวีศักดิ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนหน้า : 219

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159695
ราคาพิเศษ ฿225.00 ราคาปรกติ ฿250.00

หนังสือ รัฐกับศาสนา:ศีลธรรม อำนาจ อิสรภาพ คือหนังสือที่รวมบทความของ อาจารย์ สุรพศ ทวีศักดิ์ ที่ตีพิมพ์ตามที่ต่างๆ ระหว่าง 2554-2560 นำเสนอผ่านการพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น มุมมองความเห็นทางด้านศาสนา และมายาคติที่มีเกี่ยวกับศาสนาและความเป็นรัฐ ที่ลึกๆแล้วเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเกี่ยวโยงกัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

“พุทธศานาไทยมักแสดงออกบทบาททางศิลธรรมอย่างผิดที่ผิดทางเสมอ ๆ เพราะในเชิงโครงสร้างสถาบันพุทธศาสนามักเอาตัวเองไปผูกติดกับสถานะและอำนาจอันลบหลู่ดูหมิ่นมิได้ของสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่นับวันก็ยิ่งห่างจากประชาชน ทำให้พุทธศาสนาไทยไม่เคยอยู่กับปัจจุบัน และไม่สัมพันธ์กับโลกปัจจุบันด้วย…”

- วิจักขณ์ พาณิช

“ข้อเสนอเรื่อง แยกรัฐกับศาสนา แม้ไม่ได้เริ่มต้นที่สุรพศ แต่กลายเป็นกระแสที่คนจำนวนมากในปัจจุบันตอบรับนั้น สุรพศย่อมเป็นส่วนสำคัญในการพูดและผลักดันเรื่องนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา…”

- ชาญณรงค์ บุญหนุน

หนังสือ รัฐกับศาสนา:ศีลธรรม อำนาจ อิสรภาพ คือหนังสือที่รวมบทความของ อาจารย์ สุรพศ ทวีศักดิ์ ที่ตีพิมพ์ตามที่ต่างๆ ระหว่าง 2554-2560 นำเสนอผ่านการพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น มุมมองความเห็นทางด้านศาสนา และมายาคติที่มีเกี่ยวกับศาสนาและความเป็นรัฐ ที่ลึกๆแล้วเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเกี่ยวโยงกัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

 "

“พุทธศานาไทยมักแสดงออกบทบาททางศิลธรรมอย่างผิดที่ผิดทางเสมอ ๆ เพราะในเชิงโครงสร้างสถาบันพุทธศาสนามักเอาตัวเองไปผูกติดกับสถานะและอำนาจอันลบหลู่ดูหมิ่นมิได้ของสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่นับวันก็ยิ่งห่างจากประชาชน ทำให้พุทธศาสนาไทยไม่เคยอยู่กับปัจจุบัน และไม่สัมพันธ์กับโลกปัจจุบันด้วย…”

- วิจักขณ์ พาณิช

 "

“ข้อเสนอเรื่อง แยกรัฐกับศาสนา แม้ไม่ได้เริ่มต้นที่สุรพศ แต่กลายเป็นกระแสที่คนจำนวนมากในปัจจุบันตอบรับนั้น สุรพศย่อมเป็นส่วนสำคัญในการพูดและผลักดันเรื่องนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา…”

- ชาญณรงค์ บุญหนุน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:รัฐกับศาสนา:ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ
คะแนนของคุณ