Kledthai.com

ตะกร้า 0

นโยบายของไทยต่อลาว

ISBN: 9789743159329

ผู้แต่ง : สุรพงษ์ ชัยนาม

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 308

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159329
ราคาพิเศษ ฿261.00 ราคาปรกติ ฿290.00

หนังสือที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ...

ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิตเพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า

ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใดในการต่างประเทศของไทย... ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย

หนึ่งในหนังสือชุด “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ในเล่มประกอบด้วยหัวข้อสำคัญดังนี้

- ความสัมพันธ์ไทย - ลาว : บทนำ

- นโยบายต่างประเทศของลาวต่อไทย

- นโยบายต่างประเทศของไทยต่อลาว

- ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว

- บทสรุป

พวกเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ท่านทูตสุรพงษ์เขียนในหนังสือเล่มนี้ ...ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิต เพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใดในการต่างประเทศของไทย...ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย


ดร.เตช บุนนาค

 

หนังสือชุดนี้จะกลายเป็น “ผลงานเขียนแห่งชีวิต” ของสุรพงษ์ ชัยนาม เป็นบทสรุปที่เขียนขึ้นมาจากทฤษฎีและประสบการณ์ส่วนตัวของนักการทูตชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศเคยผลิตขึ้นมา จะกลายเป็น “ตำนาน” หรือ “บทเรียนการทูต” เล่มสำคัญอีกเล่มหนึ่งของไทย และจะยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่า “ไทยกับสงครามโลกครั้งที่สอง” ของคุณลุงของท่าน คือ ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม


ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

 

งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นระบบโดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ...ความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองเพียงประการเดียวในบริบทของสงครามเย็นที่โครงสร้างของระบบระหว่างประเทศแบ่งเป็นสองขั้วอย่างชัดเจน อาจมิใช่แก่นแกนของการกำหนดท่าทีของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านหรือของประเทศเพื่อนบ้านต่อไทยเสมอไป


ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์


งานวิจัยชิ้นนี้ถือว่าเป็นผลงานดีที่สุดที่เคยอ่านมา...ใช้บันทึกและข้อมูลจากที่ประชุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน...สามารถวิเคราะห์เบื้องหน้าและเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเข้าถึงจิตใจและความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศออกมาอย่างมีระบบและบูรณาการที่สุด..ที่สำคัญมากกว่านั้นคือ การวิเคราะห์เชิงลึกให้เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของการทูตไทยอย่างตรงไปตรงมา


กวี จงกิจถาวร

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:นโยบายของไทยต่อลาว
คะแนนของคุณ