Kledthai.com

ตะกร้า 0

นโยบายของไทยต่อพม่า

ISBN: 9789743159343

ผู้แต่ง : สุรพงษ์ ชัยนาม

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 189

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159343
ราคาพิเศษ ฿171.00 ราคาปรกติ ฿190.00

นโยบายของไทยต่อพม่า เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและพม่า

อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทย

และประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ....

ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิต

เพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต  ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน  

จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า

ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใดในการต่างประเทศของไทย... ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย

 

(หนังสือชุดเดียวกับ นโยบายของไทยต่อลาว)

นโยบายของไทยต่อพม่า เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและพม่า

อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทย

และประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ....

ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิต

เพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต  ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน  

จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า

ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใดในการต่างประเทศของไทย... ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย

 

(หนังสือชุดเดียวกับ นโยบายของไทยต่อลาว)

 

สารบัญ

 

- ความสัมพันธ์ไทย-พม่า : บทนำ

- นโยบายต่างประเทศของพม่าต่อไทย

- นโยบายต่างประเทศของไทยต่อพม่า

- ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:นโยบายของไทยต่อพม่า
คะแนนของคุณ