Kledthai.com

ตะกร้า 0

นโยบายของไทยต่ออินโดนีเซีย

ISBN: 9789743159978

ผู้แต่ง : สุรพงษ์ ชัยนาม

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนหน้า : 356

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159978
ราคาพิเศษ ฿306.00 ราคาปรกติ ฿340.00

หนังสือที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ...

ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิตเพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า

ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใดในการต่างประเทศของไทย... ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย

หนึ่งในหนังสือชุด “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ในเล่มประกอบด้วยหัวข้อสำคัญดังนี้

- ความสัมพันธ์ไทย - อินโดนีเซีย : บทนำ

- นโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียต่อไทย

- นโยบายต่างประเทศของไทยต่ออินโดนีเซีย

- ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย

- บทสรุป

สุรพงษ์ ชัยนาม


เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2487

การศึกษา


- พ.ศ. 2506 มัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- พ.ศ. 2510 ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัย MARSHALL ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน


- เริ่มรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2511 เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวง

การต่างประเทศ, อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก, เอกอัครราชทูต

5 ประเทศ คือ เวียดนาม โปรตุเกส กรีซ เยอรมนี

และแอฟริกาใต้


- เกษียณอายุราชการ เมื่อปี พ.ศ.2548
- ในปี พ.ศ. 2549-2550 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ในรัฐบาล
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
- ปัจจุบัน เป็นนักวิชาการอิสระ

งานเขียน


มาร์กและสังคมนิยม
ใครเป็นซ้าย
การทูต-การเมือง ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว (1), (2), (3)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:นโยบายของไทยต่ออินโดนีเซีย
คะแนนของคุณ