Kledthai.com

ตะกร้า 0

คิดไม่หยุด ฉุดไม่อยู่

ISBN: 9789743159589

ผู้แต่ง : DAVID ADAM

ผู้แปล : วรางคณา เหมศุกล

สำนักพิมพ์ : เอสไอเดีย (Sidea)

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 360

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159589
ราคาพิเศษ ฿297.00 ราคาปรกติ ฿330.00

“อดัมเป็นนักเขียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลและเป็นบรรณาธิการของวารสารเนเจอร์ เขาเป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการตรวจสอบหาสาเหตุต่างๆ ของ OCD ทั้งในด้าน พันธุกรรม วิวัฒนาการ จิตวิทยา การแพทย์ หรืออาจแค่ “โชคร้าย” เขาเขียนหนังสือเล่มนี้อย่างสนุกสนานชวนติดตาม วิเคราะห์อย่างเฉียบแหลม เปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจและบางครั้งก็มีอารมณ์ขัน...เขาเล่าเรื่องได้อย่างเห็นภาพแจ่มแจ้งและเข้าใจได้ง่าย”

Helen Davies, The Sunday Times (London)

“นี่เป็นการศึกษาฝันร้ายของโรคย้ำคิดย้ำทำได้อย่างยอดเย่ยม...(อดัม) เขียนหนังสือเกี่ยวกับการป่วยทางจิตที่ดีและอ่านง่ายที่สุดในช่วงไม่กี่ปีมานี้..(คิดไม่หยุด ฉุดไม่อยู่) เป็นการสำรวจโรคนี้อย่างครอบคลุม โดยพิจารณาถึงสาเหตุและการรักษาที่เป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นแง่จิตเวชศาสตร์แบบดั้งเดิม..จิตวิทยาเชิงวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ การบำบัดด้วยความกลัว ปรัชญา ประวัติศาสตร์สังคม ศาสนา ประสาทวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา หรือแม้แต่สัตววิทยา...เป็นงานเขียนที่จริงใจและตรงไปตรงมา และอาจเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตคุณ”

Matt Haig, The Observer (London)

“โรคย้ำคิดย้ำทำ” (Obsessive-Compulsive Disorder) หรือ “โอซีดี” (OCD) คนส่วนใหญ่เคยได้ยิน แต่ยังคงสับสนเรื่องอาการ โดยมักมองว่าคือนิสัยแปลกๆ เช่น การตรวจซ้ำๆ การล้างมือย่อยๆ การชอบจัดข้าวของในบ้าน แต่ที่จริงแล้ว โอซีดีเป็นความเจ็บป่วยที่ส่งผลเสียรุนแรง เป็นโรคซึ่งนิยามด้วยความทุกข์ทรมานในใจอันเกิดจากความคิดผิดประหลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวมถึงอาการทางกาย

โอซีดีเป็นความผิดปกติทางจิตเวชที่พบมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในบรรดาความเจ็บป่วยทางจิตเวช

โอซีดีไม่จำกัดวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ หรือพรมแดนทางภูมิศาสตร์

โอซีดีส่งผลกระทบต่อหญิงและชายเท่าๆ กัน ผลกระทบของโรคอาจยาวนานชั่วชีวิต

โอซีดีเป็นโรคลึกลับและโรคร้ายที่เงียบงัน แต่เล่นงานผู้คนที่ป่วยจำนวนมหาศาล

โอซีดีหรืออาการที่ใกล้เคียงสร้างความทุกข์ให้ผู้คนมานานหลายศตวรรษแล้ว

“คิดไม่หยุด ฉุดไม่อยู่” ของ “เดวิด อดัม” พาไปรู้จักโรคย้ำคิดย้ำทำ (โอซีดี) อย่างถึงแก่นเพื่อสำรวจตรวจตราความคิดของตัวเราเอง และเข้าใจคนเป็นโอซีดีอย่างถูกต้อง อ่านเพลิน มีอารมณ์ขัน ให้ทั้งความรู้ ความหวังและกำลังใจ พร้อมกรณีศึกษาของคนดังและคนธรรมดาที่เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับอาการย้ำคิดย้ำทำ ผนวกเรื่องราวของผู้เขียน ผู้เปลี่ยนประสบการณ์ตรงที่เคยน่ากลัวและเจ็บปวด ความคิดผิดประหลาดให้กลายมาเป็นหนังสือขายดีมีรางวัลการันตี

“อดัมเป็นนักเขียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลและเป็นบรรณาธิการของวารสารเนเจอร์ เขาเป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการตรวจสอบหาสาเหตุต่างๆ ของ OCD ทั้งในด้าน พันธุกรรม วิวัฒนาการ จิตวิทยา การแพทย์ หรืออาจแค่ “โชคร้าย” เขาเขียนหนังสือเล่มนี้อย่างสนุกสนานชวนติดตาม วิเคราะห์อย่างเฉียบแหลม เปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจและบางครั้งก็มีอารมณ์ขัน...เขาเล่าเรื่องได้อย่างเห็นภาพแจ่มแจ้งและเข้าใจได้ง่าย”

 Helen Davies, The Sunday Times (London)

 

“นี่เป็นการศึกษาฝันร้ายของโรคย้ำคิดย้ำทำได้อย่างยอดเย่ยม...(อดัม) เขียนหนังสือเกี่ยวกับการป่วยทางจิตที่ดีและอ่านง่ายที่สุดในช่วงไม่กี่ปีมานี้..(คิดไม่หยุด ฉุดไม่อยู่) เป็นการสำรวจโรคนี้อย่างครอบคลุม โดยพิจารณาถึงสาเหตุและการรักษาที่เป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นแง่จิตเวชศาสตร์แบบดั้งเดิม..จิตวิทยาเชิงวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ การบำบัดด้วยความกลัว ปรัชญา ประวัติศาสตร์สังคม ศาสนา ประสาทวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา หรือแม้แต่สัตววิทยา...เป็นงานเขียนที่จริงใจและตรงไปตรงมา และอาจเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตคุณ”

 Matt Haig, The Observer (London)

 

“โรคย้ำคิดย้ำทำ” (Obsessive-Compulsive Disorder) หรือ “โอซีดี” (OCD) คนส่วนใหญ่เคยได้ยิน แต่ยังคงสับสนเรื่องอาการ โดยมักมองว่าคือนิสัยแปลกๆ เช่น การตรวจซ้ำๆ การล้างมือย่อยๆ การชอบจัดข้าวของในบ้าน แต่ที่จริงแล้ว โอซีดีเป็นความเจ็บป่วยที่ส่งผลเสียรุนแรง เป็นโรคซึ่งนิยามด้วยความทุกข์ทรมานในใจอันเกิดจากความคิดผิดประหลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวมถึงอาการทางกาย

โอซีดีเป็นความผิดปกติทางจิตเวชที่พบมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในบรรดาความเจ็บป่วยทางจิตเวช

โอซีดีไม่จำกัดวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ หรือพรมแดนทางภูมิศาสตร์

โอซีดีส่งผลกระทบต่อหญิงและชายเท่าๆ กัน ผลกระทบของโรคอาจยาวนานชั่วชีวิต

โอซีดีเป็นโรคลึกลับและโรคร้ายที่เงียบงัน แต่เล่นงานผู้คนที่ป่วยจำนวนมหาศาล

โอซีดีหรืออาการที่ใกล้เคียงสร้างความทุกข์ให้ผู้คนมานานหลายศตวรรษแล้ว

 

“คิดไม่หยุด ฉุดไม่อยู่” ของ “เดวิด อดัม” พาไปรู้จักโรคย้ำคิดย้ำทำ (โอซีดี) อย่างถึงแก่นเพื่อสำรวจตรวจตราความคิดของตัวเราเอง และเข้าใจคนเป็นโอซีดีอย่างถูกต้อง อ่านเพลิน มีอารมณ์ขัน ให้ทั้งความรู้ ความหวังและกำลังใจ พร้อมกรณีศึกษาของคนดังและคนธรรมดาที่เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับอาการย้ำคิดย้ำทำ ผนวกเรื่องราวของผู้เขียน ผู้เปลี่ยนประสบการณ์ตรงที่เคยน่ากลัวและเจ็บปวด ความคิดผิดประหลาดให้กลายมาเป็นหนังสือขายดีมีรางวัลการันตี

สารบัญ

คำนิยม

คำนำสำนักพิมพ์

1 ความคิดผู้รุกเร้า

2 ความคิดที่น่ากลัว

3 หญิงสาวกับมนุษย์หนู

4 ความหมกมุ่นกำลังปะทุ

5 ครอบครัวโอซีดี

6 ใช้ไม้แข็ง

7 เทพเจ้าแห่งความหมกมุ่น

8 สัญชาตญาณและญาติๆ ของเรา

9 ส่งต่อความเจ็บปวด

10 สมองกำลังวิ่งหนี

11 ผู้ช่วยตัวน้อยๆ ของพ่อ

12 มุมมองจากเฮลิคอปเตอร์

13 เมื่อการผ่าตัดสมอง คือ ความหวัง

14 การเมืองและอคติ

15 สู่มิติใหม่

16 ความคิดสุดท้าย

ภาคผนวก

หมายเหตุและอ้างอิง

เกี่ยวกับผู้เขียนและผู้แปล

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:คิดไม่หยุด ฉุดไม่อยู่
คะแนนของคุณ