Kledthai.com

ตะกร้า 0

๓๐ ชาติในเชียงราย (ปกแข็ง)

ISBN: 9789743158711

ผู้แต่ง : บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2557

จำนวนหน้า : 539

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789743158711
ราคาพิเศษ ฿585.00 ราคาปรกติ ฿650.00

๑ ใน ๑๐๐ เล่ม หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน

พ.ศ. ๒๔๙๒ ข้าพเจ้าถูกเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย มีหน้าที่ต้องเดินทางไปตามท้องที่ต่างๆ จึงเลยถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนศึกษาขนบประเพณีความเป็นอยู่ของชาวป่าชาวเขาและชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย นำมาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้น เมื่อหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกจำหน่ายก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจนต้องพิมพ์ซ้ำ

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ถ้าได้แก้ไขเสียใหม่พร้อมทั้งเพิ่มภาพแทรกประกอบเรื่องให้มากก็จะเป็นการดีไม่น้อย จึงเดินทางไปสำรวจบันทึกใหม่หลายแห่งหลายคราวแล้วนำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอยู่บ้างทั้งในเวลาปัจุบันและอนาคต

พ.ศ. ๒๔๙๒ ข้าพเจ้าถูกเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย มีหน้าที่ต้องเดินทางไปตามท้องที่ต่างๆ จึงเลยถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนศึกษาขนบประเพณีความเป็นอยู่ของชาวป่าชาวเขาและชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย นำมาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้น เมื่อหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกจำหน่ายก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจนต้องพิมพ์ซ้ำ

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ถ้าได้แก้ไขเสียใหม่พร้อมทั้งเพิ่มภาพแทรกประกอบเรื่องให้มากก็จะเป็นการดีไม่น้อย จึงเดินทางไปสำรวจบันทึกใหม่หลายแห่งหลายคราวแล้วนำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอยู่บ้างทั้งในเวลาปัจุบันและอนาคต

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:๓๐ ชาติในเชียงราย (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ