Kledthai.com

ตะกร้า 0

ราชอาณาจักรลาว (ปกแข็ง)

ISBN: 9789743158681

ผู้แต่ง : บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2558

จำนวนหน้า : 411

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789743158681
ราคาพิเศษ ฿495.00 ราคาปรกติ ฿550.00

ถ้าไทยเป็นชนชาติหนึ่งต่างหากไม่ใช่ลาว ไม่ใช่ลื้อ (สิบสองปันนา) ไม่ใช่ไต (คนไทยในพม่าและมณฑลยูนนานด้านตะวันตก) ไม่ใช่เขิน (เขตเซียงตุง) ฯลฯ ชนชาติไทยมาจากไหน หรือการอยู่ผสมปนเปกับพวกขอม เขมร มอญ จีน ฝรั่ง ฯลฯ ทำให้แบ่งแยกกันเป็นไทย เป็นลาว แท้ที่จริง ไทยคือลาว ลาวคือไทย นั่นเอง

แม้เรื่องราวใน ราชอาณาจักรลาว จะเกิดจากการค้นคว้าเป็นส่วนใหญ่ มีข้อมูลทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ ลำดับกษัตริย์ และการปกครองเป็นหลัก ดังที่ผู้เขียนได้ให้รายการหนังสือที่ใช้ประกอบการเขียนไว้ และออกตัวว่าไม่ได้เดินทางไปทุกหัวเมืองในลาว แต่ก็นับได้ว่าผู้เขียนได้บันทึกเรื่องราวโดยละเอียดในช่วงต้นของความขัดแย้งที่เริ่มก่อรูป ก่อนจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองลาวยาวนาน (พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๑๘) จนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ เรื่องมาจนปัจจุบัน
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ราชอาณาจักรลาว (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ