Kledthai.com

ตะกร้า 0

ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ปกแข็ง)

ISBN: 9786164370005

ผู้แต่ง : ดิเรก ชัยนาม

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศรีปัญญา

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 800

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164370005
ราคาพิเศษ ฿630.00 ราคาปรกติ ฿700.00

“ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒” โดย ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม เล่มนี้เป็นงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ที่อธิบายถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงวิกฤตการณ์ของประเทศ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘) ที่สำคัญอย่างยิ่งเล่มหนึ่ง

โดยมุ่งอธิบายให้เห็นภาพเหตุการณ์ บุคคลแวดล้อม ชั้นเชิงทางการทูต กุศโลบายทางการเมือง กลวิธีทางการทหารของประเทศที่ร่วมในสงคราม ตลอดจนวิธีคลี่คลายปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งร่วมอยู่ในเหตุการณ์ ให้รอดพ้นมหาภัยในครั้งนั้น อย่างรอบคอบและรอบด้าน

ผู้เขียนได้อธิบายให้เห็นภาพปฐมเหตุก่อนที่จะเกิดสงคราม ระหว่างเกิดสงคราม และหลังสงคราม อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยความรอบรู้ ด้วยความเข้าใจ สมกับที่ท่านเป็นบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญท่านหนึ่งที่มีส่วนช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ครั้งนั้น จนหนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๑๐๐ หนังสือที่คนไทยควรอ่าน โดยสำนักงานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

“ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒” โดย ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม เล่มนี้เป็นงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ที่อธิบายถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงวิกฤตการณ์ของประเทศ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘) ที่สำคัญอย่างยิ่งเล่มหนึ่ง

 

โดยมุ่งอธิบายให้เห็นภาพเหตุการณ์ บุคคลแวดล้อม ชั้นเชิงทางการทูต กุศโลบายทางการเมือง กลวิธีทางการทหารของประเทศที่ร่วมในสงคราม ตลอดจนวิธีคลี่คลายปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งร่วมอยู่ในเหตุการณ์ ให้รอดพ้นมหาภัยในครั้งนั้น อย่างรอบคอบและรอบด้าน

 

ผู้เขียนได้อธิบายให้เห็นภาพปฐมเหตุก่อนที่จะเกิดสงคราม ระหว่างเกิดสงคราม และหลังสงคราม อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยความรอบรู้ ด้วยความเข้าใจ สมกับที่ท่านเป็นบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญท่านหนึ่งที่มีส่วนช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ครั้งนั้น จนหนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๑๐๐ หนังสือที่คนไทยควรอ่าน โดยสำนักงานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

สารบาญ


- ภาคหนึ่ง เริ่มสงครามด้านยุโรป ถึงเริ่มสงครามด้านเอเซีย

- ภาคสอง ระหว่างสงคราม

- ภาคสาม หลังสงคราม

- ภาคผนวก เอกสารประกอบ

สารบาญค้นคำ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ