Kledthai.com

ตะกร้า 0

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้

ISBN: 9789749936412

ผู้แต่ง : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา . กิตติ ตันไทย

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 514

พร้อมส่ง
ISBN:
9789749936412
ราคาพิเศษ ฿495.00 ราคาปรกติ ฿550.00

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชาวบ้านภาคใต้

มีความเป็นชุมชนเข้มข้น..
ดำรงสืบสานมาช้านานในประวัติศาสตร์...
คำตอบประมวลได้ 4 ข้อดังนี้ :
1) ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์มากแผ่นดินมีความชุ่มชื้น...
2) ชาวใต้สามารถสร้างเครือข่ายในแนวนอนระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง...
3) ศาสนาพุทธ...ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมชุมชนของท้องถิ่น...
4) การดำรงอยู่และความสำคัญของผู้ผลิตเล็กอิสสระ...มั่นคงมากในภาคใต้...

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
กิตติ ตันไทย

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชาวบ้านภาคใต้
มีความเป็นชุมชนเข้มข้น..
ดำรงสืบสานมาช้านานในประวัติศาสตร์...
คำตอบประมวลได้ 4 ข้อดังนี้ :
1) ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์มากแผ่นดินมีความชุ่มชื้น...
2) ชาวใต้สามารถสร้างเครือข่ายในแนวนอนระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง...
3) ศาสนาพุทธ...ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมชุมชนของท้องถิ่น...
4) การดำรงอยู่และความสำคัญของผู้ผลิตเล็กอิสสระ...มั่นคงมากในภาคใต้...

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
กิตติ ตันไทย

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้
คะแนนของคุณ