Kledthai.com

ตะกร้า 0

ชนชาติไทในประเทศจีน

ISBN: 9789749936399

ผู้แต่ง : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, อุษา โลหะจรูญ บรรณาธิการ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สร้างสรรค์ จำกัด

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 276

พร้อมส่ง
ISBN:
9789749936399
ราคาพิเศษ ฿432.00 ราคาปรกติ ฿480.00

เราสรุปว่าเอเชียอาคเนย์กับจีนตอนใต้คือเขตวัฒนธรรมเดียวกันและผู้คนอาจเกี่ยวข้องกันทางเชื้อสายด้วย ถ้าเราต้องการเข้าใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชนชาติไท ลักษณะต้นกำเนิดหรือแกนวัฒนธรรมไท ซึ่งวัฒนธรรมไทยประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งเราต้องศึกษาวัฒนธรรมชนชาติไทในประเทศจีน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรรมของชนกลุ่มนี้คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของชาวเยว่โบราณกลุ่มชนชาวเยว่มีหลายกลุ่มย่อยหลายภาษาและหลายวัฒนธรรม แต่พวกเขาก็มีความเกี่ยวโยงใกล้ชิดกัน ชาวเยว่กลุ่มชนหนึ่งมีขนาดใหญ่สำคัญ มีภาษาและวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ชัดคือ กลุ่มชาวไท พวกเขามีพัฒนาการทางสังคมสูง มีการจัดการทางสังคมและการปกครอง เป็นระดับชนชาติ

...นี้เป็นพรมแดนแห่งความรู้ของการศึกษาประวัติศาสตร์ อารยธรรมไท วัฒนธรรมไทยประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมนี้

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

อุษา โลหะจรูญ

บทบรรณาธิการ

ชนชาติไทในประเทศจีน (2560)

สารบัญ


บทบรรณาธิการ

บทอภิปราย : การสัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์วัฒนธรรม จ้วง-ไท-ไทย

ยรรยง จิระนคร

ฟ่านหงกุ้ย

หลินเชาหมิน

หวังกัวเสียง

เหอเจิ้งถิง

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

อุษา โลหะจรูญ

 

บทตามที่หนึ่ง : ความหมายของไป่เยว่ต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยประเทศไทย

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

 

บทตามที่สอง : ที่ตั้ง ที่มา และการเคลื่อนย้ายของชนชาติไท และชนชาติข้างเคียง การทำความเข้าใจเบื้องต้น จากข้อมูลภาษาศาสตร์ พันธุศาสตร์ และโบราณคดี

กอปร กฤตยากีรณ

 

ภาคผนวก : หนังสือที่อาจหาอ่านเพิ่มเติม

ประวัติผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ชนชาติไทในประเทศจีน
คะแนนของคุณ