Kledthai.com

ตะกร้า 0

ชาติพลาสติก : ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ผ่าน "ความเป็นไทย"

ISBN: 9786167667676

ผู้แต่ง : ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนหน้า : 304

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167667676
ราคาพิเศษ ฿315.00 ราคาปรกติ ฿350.00

ความเป็นไทยเปลี่ยนโฉมไปตามกาลเวลาและระบอบการปกครอง ระยะเวลาของการศึกษาในหนังสือเล่มนี้ เมื่อผู้อ่านได้อ่านสาระที่อยู่ข้างในเล่ม จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นจวบจนวันนี้แม้ความเป็นไทยเปลี่ยนแปลงไปแต่การฉวยประโยชน์จากความเป็นไทยของผู้นำยังไม่เคยเปลี่ยน

ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
คำนำฉบับแปลภาษาไทย

แม้ที่ผ่านมาจะมีงานจำนวนมากที่ศึกษา "ความเป็นไทย/ชาตินิยมไทย" ในโลกวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ แต่ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า ศัตรูคู่แค้นในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่ถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานผ่านแม่บทประวัติศาสตร์กระแสหลัก-ที่มีความลื่นไหลแปรเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

คำนำสำนักพิมพ์

ความเป็นไทยเปลี่ยนโฉมไปตามกาลเวลาและระบอบการปกครอง ระยะเวลาของการศึกษาในหนังสือเล่มนี้ เมื่อผู้อ่านได้อ่านสาระที่อยู่ข้างในเล่ม จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นจวบจนวันนี้แม้ความเป็นไทยเปลี่ยนแปลงไปแต่การฉวยประโยชน์จากความเป็นไทยของผู้นำยังไม่เคยเปลี่ยน

ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
คำนำฉบับแปลภาษาไทย

แม้ที่ผ่านมาจะมีงานจำนวนมากที่ศึกษา "ความเป็นไทย/ชาตินิยมไทย" ในโลกวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ แต่ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า ศัตรูคู่แค้นในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่ถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานผ่านแม่บทประวัติศาสตร์กระแสหลัก-ที่มีความลื่นไหลแปรเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

คำนำสำนักพิมพ์

สารบัญ

- บทที่หนึ่ง ชาติพลาสติก

- บทที่สอง ย้อนรอย "ความเป็นไทย"

- บทที่สาม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

- บทที่สี่ กลุ่มต่อต้านชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทย-พม่า

- บทที่ห้า การค้ายาเสพติด

- บทที่หก การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่า

- บทที่เจ็ด บทสรุป

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ชาติพลาสติก : ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ผ่าน "ความเป็นไทย"
คะแนนของคุณ