Kledthai.com

ตะกร้า 0

เก่งไวยากรณ์อังกฤษพิชิตความสำเร็จ (ฉบับปลดล็อก)

ISBN: 9786164740327

ผู้แต่ง : ดร.รุ่งเพชร ศรีออุทุมพร

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : sri-utumporn's quality book

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนหน้า : 680

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164740327
ราคาพิเศษ ฿248.00 ราคาปรกติ ฿275.00

อย่างที่เราทราบกันว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อทุกคน เพราะว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของชาวโลก ดังนั้น หลายๆประเทศล้วนแต่ส่งเสริมให้ประชากรของตนมีความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษ และนอกจากการเรียนในสถานศึกษาแล้ว การมีหนังสือไว้ใช้อ่านนอกเวลาก็ถือว่าเป็นอีกางเลือกที่ดี
ดังเช่นหนังสือเล่มนี้ที่มีแก่นของหนังสือคือต้องเก่งภาษาอังกฤษ 2 อย่าง 1. คำศัพท์ (=ออกเสียงถูกต้อง รู้ความหมายของศัพท์) 2. ไวยากรณ์หรือการเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง ทั้ง"ชนิดของคำ" และ "ประโยคต่างๆ" ได้ถูกบรรจุไว้ในเล่มนี้แล้วอย่างสมบูรณ์

อย่างที่เราทราบกันว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อทุกคน เพราะว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของชาวโลก ดังนั้น หลายๆประเทศล้วนแต่ส่งเสริมให้ประชากรของตนมีความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษ และนอกจากการเรียนในสถานศึกษาแล้ว การมีหนังสือไว้ใช้อ่านนอกเวลาก็ถือว่าเป็นอีกางเลือกที่ดี 
ดังเช่นหนังสือเล่มนี้ที่มีแก่นของหนังสือคือต้องเก่งภาษาอังกฤษ 2 อย่าง 1. คำศัพท์ (=ออกเสียงถูกต้อง รู้ความหมายของศัพท์) 2. ไวยากรณ์หรือการเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง ทั้ง"ชนิดของคำ" และ "ประโยคต่างๆ" ได้ถูกบรรจุไว้ในเล่มนี้แล้วอย่างสมบูรณ์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เก่งไวยากรณ์อังกฤษพิชิตความสำเร็จ (ฉบับปลดล็อก)
คะแนนของคุณ