Kledthai.com

ตะกร้า 0

เก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยาก How to Master English Grammar

ISBN: 9786163216250

ผู้แต่ง : เศรษฐวิทย์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : มายด์ พับลิชชิ่ง

ปีที่พิมพ์ : 2556

จำนวนหน้า : 420

พร้อมส่ง
ISBN:
9786163216250
ราคาพิเศษ ฿252.00 ราคาปรกติ ฿280.00

การที่ความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ดีนั้น ย่อมนำไปสู่ความสามารถที่จะพัฒนาทักษะในการพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เปรียบเสมือนบ้านที่มีรากฐานโครงสร้างที่แข็งแรง ก็มีผลทำให้ส่วนประกอบอื่นๆ ของบ้านมั่นคงอยู่ได้ การเรียนภาษาอังกฤษโดยมีความรู้ด้านไวยากรณ์เป็นพื้นฐานดีแล้ว ก็ย่อมส่งผลดีเช่นเดียวกัน

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายและให้ตัวอย่างการใช้ไวยากรณ์แต่ละเรื่องอย่างชัดเจน และสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และที่สำคัญคือ ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความขยันและความตั้งใจจริง เพราะหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดที่ต้องหมั่นฝึกฝน แต่ละแบบฝึกหัดจะทบทวนกฎเกณฑ์การใช้ไวยากรณ์ในแต่ละเรื่อง และเน้นหนักการทำแบบฝึกหัดด้วยการเขียนเป็นประโยคและการเติมข้อความลงในช่องว่าง ผู้เรียนส่วนใหญ่อาจจะเคยชินกับแบบฝึกหัดประเภทเลือกข้อความที่ถูกต้องซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่ไม่ก่อให้เกิดผลอย่างแท้จริง…การเรียนกาษาใดก็ตาม การฝึกฝนย่อมนำมาสู่ความสำเร็จดังคำกล่าวในภาษาอังกฤษที่ว่า “Practice makes perfect.” และไม่มีใครแก่เกินเรียน ถึงแม้จะช้าไปบ้างแต่ยังดีกว่าไม่คิดที่จะเริ่มต้นทำอะไรเลย

การที่ความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ดีนั้น ย่อมนำไปสู่ความสามารถที่จะพัฒนาทักษะในการพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เปรียบเสมือนบ้านที่มีรากฐานโครงสร้างที่แข็งแรง ก็มีผลทำให้ส่วนประกอบอื่นๆ ของบ้านมั่นคงอยู่ได้ การเรียนภาษาอังกฤษโดยมีความรู้ด้านไวยากรณ์เป็นพื้นฐานดีแล้ว ก็ย่อมส่งผลดีเช่นเดียวกัน

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายและให้ตัวอย่างการใช้ไวยากรณ์แต่ละเรื่องอย่างชัดเจน และสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และที่สำคัญคือ ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความขยันและความตั้งใจจริง เพราะหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดที่ต้องหมั่นฝึกฝน แต่ละแบบฝึกหัดจะทบทวนกฎเกณฑ์การใช้ไวยากรณ์ในแต่ละเรื่อง และเน้นหนักการทำแบบฝึกหัดด้วยการเขียนเป็นประโยคและการเติมข้อความลงในช่องว่าง ผู้เรียนส่วนใหญ่อาจจะเคยชินกับแบบฝึกหัดประเภทเลือกข้อความที่ถูกต้องซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่ไม่ก่อให้เกิดผลอย่างแท้จริง…การเรียนกาษาใดก็ตาม การฝึกฝนย่อมนำมาสู่ความสำเร็จดังคำกล่าวในภาษาอังกฤษที่ว่า “Practice makes perfect.” และไม่มีใครแก่เกินเรียน ถึงแม้จะช้าไปบ้างแต่ยังดีกว่าไม่คิดที่จะเริ่มต้นทำอะไรเลย

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยาก How to Master English Grammar
คะแนนของคุณ