Kledthai.com

ตะกร้า 0

การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา เล่ม 1-2

ISBN: 9780876128497

ผู้แต่ง : ปรมหังสา โยคานันทะ

ผู้แปล : Self-Realization Fellowship

สำนักพิมพ์ : Self-Realization Fellowship

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2562

จำนวนหน้า : จำนวน 2 เล่ม

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9780876128497
ราคาพิเศษ ฿1,076.00 ราคาปรกติ ฿1,195.00

ปรมหังสา โยคานันทะ (1893-1952) ผู้ประพันธ์ผลงานวรรณกรรมมิติธรรม อัตชีวประวัติของโยคี

ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะพบว่าความหมายที่ถูกฝังกลบมานานยี่สิบศตวรรษได้ถูกเปิดเผย ณ ที่นี้เป็นครั้งแรก หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความพระวจนะของพระเยซูคริสต์ในลักษณะที่พระองค์เองจะตรัสกับผู้คนในยุคนี้-- นี่คือสัจธรรมที่ทรงเผยแก่พระสาวก และเป็นความจริงที่ทรงปรารถนาให้ผู้คนที่มีศรัทธาทั่วโลกในทุกยุคทุกสมัยได้เข้าใจ

- ปรมหังสา โยคานันทะ

ด้วยปัญญาญาณ ปรมหังสา โยคานันทะ ได้เผยให้เห็นอย่างกระจ่างถึงคำสอนอันเป็นสัจธรรมในทุกสมัยของพระเยซูคริสต์ ว่าด้วยการปฏิบัติธรรมประจำวันและการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้า อรรถาธิบายคำสอนแต่ละบทผ่านทางเรื่องเล่าและนิทานสุภาษิต และแสดงให้เห็นความน่าอัศจรรย์ของศรัทธา วิธีที่จะเข้าถึงความเป็นพระเจ้าในอัตภาพมนุษย์และได้รับความรักของพระองค์ความสุขแห่งการรับใช้และการสละทางโลกภายในใจ วิธีดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระบัญญัติและได้รับพรที่มาพร้อมกับบัญญัติเหล่านั้น วิธีการใช้ทรัพย์สมบัติอย่างถูกต้อง จุดมุ่งหมายทางธรรมของการแต่งงาน และอื่นๆ อีกมากเช่น
๐ ความเข้าใจคำอธิฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่น้อยคนนักจะเข้าใจ
๐ ความนัยที่แท้จริงของ "การฟื้นคืนของพระเยซูคริสต์" และ "วันสิ้นโลก"
๐ พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืน และกลับสู่สรวงสวรรค์เยี่ยงไร
๐ ปาฏิหาริย์เช่น "ขนมปังและปลา" การที่ทรงพระดำเนินบนผิวน้ำ และชุบชีวิตลาซารัส
๐ ความหมายที่แท้จริงของงานฉลองคริสต์มาสและอีสเตอร์
๐ คำสอนที่เป็นของพระเยซูอย่างแท้จริงสามารถทำให้มวลมนุษย์สมัครสมานกัน แทนที่จะแตกแยกกัน

การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์

 ด้วยปัญญาญาณ ปรมหังสา โยคานันทะ ได้เผยให้เห็นอย่างกระจ่างถึงคำสอนอันเป็นสัจธรรม ในทุกสมัยของพระเยซูคริสต์ ว่าด้วยการปฏิบัติธรรมประจำวันและการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว กับพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้อรรถถาธิบายกวีนิพนธ์แต่ละบทผ่านทางเรื่องเล่าและ

นิทานสุภาษิต และแสดงให้เห็นความน่าอัศจรรย์ของศรัทธา วิธีที่จะเข้าถึงความเป็นพระเจ้าในอัตภาพมนุษย์และได้รับความรักของพระองค์ ความสุขแห่งการรับใช้พระเจ้า และการสละทางโลกภายในใจ วิธีดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระบัญญัติและได้รับพรที่มาพร้อมกับบัญญัติเหล่านั้น วิธีการใช้ทรัพย์สมบัติอย่างถูกต้อง จุดมุ่งหมายทางธรรมของการแต่งงาน และอื่น ๆ อีกมาก

....ผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะพบว่าความหมายที่ถูกฝังกลบมานานยี่สิบศตวรรษ       ได้ถูกเปิดเผย ณ ที่นี้เป็นครั้งแรก หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความพระวจนะของพระเยซูคริสต์   ในลักษณะที่พระองค์เองจะตรัสกับผู้คนในยุคนี้—นี่คือเป็นสัจธรรมที่ทรงเผยแก่พระสาวก   และเป็นความจริงที่ทรงปรารถนาให้ผู้คนที่มีศรัทธาทั่วโลกในทุกยุคทุกสมัยได้เข้าใจ

..................................................

"จงรู้ว่า อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัวท่าน" เข้าใจคำสอนที่ซ่อนเร้นในพระคริสตธรรมคัมภีร์ "มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงสิ่งสูงสุด ที่ก้าวข้ามการแตกแยกทุกประเภท สิ่งสูงสุดเป็นธรรมชาติหรือสภาวธรรมที่ดำรงอยู่ในและนอกทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกกาลสถาน เป็นนิจนิรันดร์ ใหญ่โตไม่มีที่สิ้นสุดแต่เชื่อมโยงทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว สภาวธรรมสูงสุดนี้นิยามไม่ได้ด้วยการคิดด้วยเหตุผล แต่สัมผัสถึงการมีอยู่ได้ด้วยประสบการณ์ ผู้ที่ประสบสภาวธรรมเช่นนี้ ตระหนักว่าเป็นทิพยสัมผัส หรือความศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร หรือเรียกว่าอะไรต่างๆ กัน เช่น บรมสัจจะบ้าง บรมธรรมบ้าง พระผู้เป็นเจ้าบ้าง พระแม่ธรรมชาติบ้าง ความว่างบ้าง ธรรมอันไม่ปรุงแต่งหรืออสังขตธรรมบ้าง หรือ ความจริง ความดี ความงามบ้าง

" ไม่ว่าจะในชื่อใด ความเป็นสากลของสภาวธรรมสูงสุดที่ผู้คนในต่างกลุ่มภาษาเผ่าพันธุ์ที่ได้สัมผัสคือความรู้สึกปิติสุขอันซาบซ่านทั่วทั้งสรรพางค์กาย และไมตรีจิตอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่งที่รวมเรียกว่าความรู้สึกอันเป็นทิพย์ ความรู้สึกอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นจากธรรมสัมผัส หรือการตระหนักรู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัว หรือจิตของตนรวมกันเข้ากับมหาตมัน 'การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์' จะให้ความกระจ่างแก่เราได้"

- ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา เล่ม 1-2
คะแนนของคุณ