Kledthai.com

ตะกร้า 0

โยคะแห่งพระเยซู

ISBN: 9780876127728

ผู้แต่ง : ปรมหังสา โยคานันทะ

ผู้แปล : Self-Realization Fellowship

สำนักพิมพ์ : -

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 166

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9780876127728
ราคาพิเศษ ฿233.00 ราคาปรกติ ฿259.00

“พระเยซูทรงสอนสิ่งลึกซึ้ง ซึ่งถ้าฟังเผินๆ คล้ายเป็นเรื่องง่ายๆ แต่คำสอนนั้นลึกซึ้งเกินกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจ...คำสอนของพระองค์คือ ศาสตร์แห่งโยคะ วิถีการรวมกับพระเจ้าด้วยสมาธิ”

ปรมหังสา โยคานันทะ

ผู้เขียน อัตชีวประวัติของโยคี

 

ในหนังสือโดดเด่นเล่มนี้ ปรมหังสา โยคานันทะ ได้เปิดเผยโยคะที่ซ่อนอยู่ในคำสอนของพระเยซู และยืนยันว่า พระเยซูก็เช่นเดียวกับมุนีและครูอาจารย์แห่งโลกตะวันออกยุคโบราณ ที่ไม่แค่รู้โยคะ แต่ได้สอนศาสตร์สากลแห่งการหยั่งรู้พระเจ้าแก่ศิษย์ผู้ใกล้ชิด

หนังสือเล่มกะทัดรัดที่ให้ความกระจ่างนี้ ประมวลจากหนังสือสองเล่มชุด การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์: การฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวท่าน ได้ข้ามพ้นการเข้าใจผิดและติดคัมภีร์ที่ได้บดบังคำสอนดั้งเดิมของพระเยซูมานานหลายศตวรรษ ท่านชี้ให้เห็นว่า พระเยซูทรงสอนเอกวิถีที่ผู้แสวงหาไม่ว่าศรัทธาศาสนาใดสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าได้

ประเด็นต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้:

  • พระเยซูอยู่ในอินเดีย “หลายปีอย่างไม่มีใครรู้”
  • ศาสตร์การทำสมาธิภาวนาที่มีมาแต่โบราณ: จะเป็นพระคริสต์ได้อย่างไร
  • ความหมายที่แท้จริงของการล้างบาป (บัพติศมา)
  • การเทียบเคียงหลักและวิธีการแห่งโยคะกับคำสอนของนักบุญชาวคริสต์และรหัสยิกผู้ประเสริฐทั้งหลาย


ในหนังสือโดดเด่นเล่มนี้ ปรมหังสา โยคานันทะ ได้เปิดเผยโยคะที่ซ่อนอยู่ในคำสอนของพระเยซู และยืนยันว่า พระเยซูก็เช่นเดียวกับมุนีและครูอาจารย์แห่งโลกตะวันออกยุคโบราณ ที่ไม่แค่รู้โยคะ แต่ได้สอนศาสตร์สากลแห่งการหยั่งรู้พระเจ้าแก่ศิษย์ผู้ใกล้ชิด

หนังสือเล่มกะทัดรัดที่ให้ความกระจ่างนี้ ประมวลจากหนังสือสองเล่มชุด การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์: การฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวท่าน ได้ข้ามพ้นการเข้าใจผิดและติดคัมภีร์ที่ได้บดบังคำสอนดั้งเดิมของพระเยซูมานานหลายศตวรรษ ท่านชี้ให้เห็นว่า พระเยซูทรงสอนเอกวิถีที่ผู้แสวงหาไม่ว่าศรัทธาศาสนาใดสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าได้

ประเด็นต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้:

  • - พระเยซูอยู่ในอินเดีย “หลายปีอย่างไม่มีใครรู้”
  • - ศาสตร์การทำสมาธิภาวนาที่มีมาแต่โบราณ: จะเป็นพระคริสต์ได้อย่างไร
  • - ความหมายที่แท้จริงของการล้างบาป (บัพติศมา)
  • - การเทียบเคียงหลักและวิธีการแห่งโยคะกับคำสอนของนักบุญชาวคริสต์และรหัสยิกผู้ประเสริฐทั้งหลาย
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:โยคะแห่งพระเยซู
คะแนนของคุณ