Kledthai.com

ตะกร้า 0

หกรอบ ส.ศ.ษ.

ISBN: 9789747236514

ผู้แต่ง : -

ผู้แปล : ลัดดา วิวัฒน์สุระเวช

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2548

จำนวนหน้า : 268

พร้อมส่ง
ISBN:
9789747236514
ราคาพิเศษ ฿225.00 ราคาปรกติ ฿250.00

ในโอกาสที่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นี้ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ มีชาตกาลครบ ๖ รอบนักษัตร หรือ ๗๒ ปี ด้วยอานิสส์แห่งความกตัญญูกตเวทิตาที่ได้กระทำต่อผู้อื่นเสมอมา เหล่าศิษย์หา ตลอดจนพระสงฆ์ มิตรสหายทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้ร่วมกันแสดงความยินดีด้วยการเขียนถึงคุณความดี และการใช้ชีวิตบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมไทย แผ่ขยายออกไปทั่วโลกจนเป็นที่ปรากฏ นับเป็นการบูชาคุณครู ผู้มอบวิชาความรู้แก่อนุชน คนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไป ผู้ที่ได้อ่านข้อเขียนจากหนังสือเล่มนี้ ย่อมนึกถึงบุญคุณที่อาจารย์สุลักษณ์ได้กรุณาให้วิทยาทาน อันสืบเชื้อจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อความงอกงามไพบูลย์ของสังคมไทย สังคมโลก ในทางความดี ความงามและความจริงสืบต่อไปในอนาคต

ไม่ต่ำ ไม่สูง ต่ำเกิ่ง พอดีงาม
สงสารคนจน ชอบช่วยเหลือคนด้อยโอกาส
คนนิยมท่านทั้งโลก
เผิ่นเป็นชาติโพธิ์ เฮาเป็นชาติพร้าว
ลมจั่งมาจับจ่องห้าวดึงพร้าวเข้าใส่โพธิ์

ความหมายว่า อาจารย์เป็นผู้งามที่พอดี ไม่ต่ำไม่สูง ท่านเป็นผู้ที่สงสารคนจน ชอบช่วยเหลือคนด้อยโอกาส คนทั้งโลกนิยมท่าน
ท่านเป็นผู้ที่สูงศักดิ์ บุญวาสนานำพาพวกเราและท่านมาพบกัน ท่านยังให้เกียรติคนที่ด้อยโอกาสอย่างพวกเรา และท่านไม่ถือตัวทำให้พวกเราเคารพยกย่องท่าน เปรียบเสมือนครูอาจารย์ที่ให้ความคิดความอ่านให้คำปรึกษาที่ดีมาก

ในโอกาสที่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นี้ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ มีชาตกาลครบ ๖ รอบนักษัตร หรือ ๗๒ ปี ด้วยอานิสส์แห่งความกตัญญูกตเวทิตาที่ได้กระทำต่อผู้อื่นเสมอมา เหล่าศิษย์หา ตลอดจนพระสงฆ์ มิตรสหายทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้ร่วมกันแสดงความยินดีด้วยการเขียนถึงคุณความดี และการใช้ชีวิตบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมไทย แผ่ขยายออกไปทั่วโลกจนเป็นที่ปรากฏ นับเป็นการบูชาคุณครู ผู้มอบวิชาความรู้แก่อนุชน คนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไป ผู้ที่ได้อ่านข้อเขียนจากหนังสือเล่มนี้ ย่อมนึกถึงบุญคุณที่อาจารย์สุลักษณ์ได้กรุณาให้วิทยาทาน อันสืบเชื้อจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อความงอกงามไพบูลย์ของสังคมไทย สังคมโลก ในทางความดี ความงามและความจริงสืบต่อไปในอนาคต

ไม่ต่ำ ไม่สูง ต่ำเกิ่ง พอดีงาม
สงสารคนจน ชอบช่วยเหลือคนด้อยโอกาส
คนนิยมท่านทั้งโลก
เผิ่นเป็นชาติโพธิ์ เฮาเป็นชาติพร้าว
ลมจั่งมาจับจ่องห้าวดึงพร้าวเข้าใส่โพธิ์

ความหมายว่า อาจารย์เป็นผู้งามที่พอดี ไม่ต่ำไม่สูง ท่านเป็นผู้ที่สงสารคนจน ชอบช่วยเหลือคนด้อยโอกาส คนทั้งโลกนิยมท่าน
ท่านเป็นผู้ที่สูงศักดิ์ บุญวาสนานำพาพวกเราและท่านมาพบกัน ท่านยังให้เกียรติคนที่ด้อยโอกาสอย่างพวกเรา และท่านไม่ถือตัวทำให้พวกเราเคารพยกย่องท่าน เปรียบเสมือนครูอาจารย์ที่ให้ความคิดความอ่านให้คำปรึกษาที่ดีมาก

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:หกรอบ ส.ศ.ษ.
คะแนนของคุณ