Kledthai.com

ตะกร้า 0

ขอแรงหน่อยเถอะ รวมเรื่องสั้นเพื่อชีวิต ของนักประพันธ์ นักมนุษยธรรม

ISBN: 9786164371323

ผู้แต่ง : ศรีบูรพา

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศรีปัญญา

ปีที่พิมพ์ : 10 /2564

จำนวนหน้า : 256

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164371323
ราคาพิเศษ ฿288.00 ราคาปรกติ ฿320.00

รวมเรื่องสั้น ขอแรงหน่อยเถอะ ของศรีบูรพา จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกไม่มีความแน่นอนว่า จะเป็นที่ใดรือสำนักพิมพ์ใดที่นำมาจัดพิมพ์ ทั้งนี้มีฉบับหนึ่งซึ่งจัดพิมพ์โดยแนวร่วมนักศึกษาต่อต้านจักรวรรดินิยม (ในการพิมพ์ครั้งนี้ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) แต่คาดว่าน่าจะได้รับการตีพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2516-2519 และในการพิมพ์ครั้งนี้ใช้ชื่อเล่มว่า ขอแรงหน่อยเถอะ เป็นครั้งแรกฉะนั้นในที่นี้ จึงอนุโลมนับฉบับพิมพ์ครั้งนี้ว่าเป็นการตีพิมพ์ครั้งแรกโดยในการพิมพ์ครั้งนี้ปรากฎว่ามีเรื่องสั้นของ ศรีบูรพา ถูกนับรวมในเล่มอยู่ 7 เรื่อง อันประกอบไปด้วย คนพวกนั้น, แกะที่พลัดฝูง, นักบุญจากชานตัน, มหาบุรุษของจันทิมา, เขาเลือกลามบาเรเนในสยาม, อ้ายหนู หลงทาง และขอแรงหน่อยเถอะ พร้อมกับมีบมความของ ศรีบูรพา อีก 2 เรื่องมาประกอบเป็นส่วนหน้าคือ มาจากแผ่นดิน และจะกลับไปสู่แผ่นดิน และ ข้อคิดจากกุหลาบสายประดิษ์ ประชาชนกับการเมือง

การจัดพิมพ์ใหม่ครั้งนี้นับเป็น การจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญา โดยยึดต้นฉบับที่สมบูรณ์ของสำนักพิมพ์ดอกหญ้ามาเป็นต้นแบบในการจัดพิมพ์

 

หนังสือ ขอแรงหน่อยเถอะ รวมเรื่องสั้นเพื่อชีวิต ของนักประพันธ์ นักมนุษยธรรม  ปกแข็งมีริบบิ้น

รวมเรื่องสั้น ขอแรงหน่อยเถอะ ของศรีบูรพา จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกไม่มีความแน่นอนว่า จะเป็นที่ใดรือสำนักพิมพ์ใดที่นำมาจัดพิมพ์ ทั้งนี้มีฉบับหนึ่งซึ่งจัดพิมพ์โดยแนวร่วมนักศึกษาต่อต้านจักรวรรดินิยม (ในการพิมพ์ครั้งนี้ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) แต่คาดว่าน่าจะได้รับการตีพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2516-2519 และในการพิมพ์ครั้งนี้ใช้ชื่อเล่มว่า ขอแรงหน่อยเถอะ เป็นครั้งแรกฉะนั้นในที่นี้ จึงอนุโลมนับฉบับพิมพ์ครั้งนี้ว่าเป็นการตีพิมพ์ครั้งแรกโดยในการพิมพ์ครั้งนี้ปรากฎว่ามีเรื่องสั้นของ ศรีบูรพา ถูกนับรวมในเล่มอยู่ 7 เรื่อง อันประกอบไปด้วย คนพวกนั้น, แกะที่พลัดฝูง, นักบุญจากชานตัน, มหาบุรุษของจันทิมา, เขาเลือกลามบาเรเนในสยาม, อ้ายหนู หลงทาง และขอแรงหน่อยเถอะ พร้อมกับมีบมความของ ศรีบูรพา อีก 2 เรื่องมาประกอบเป็นส่วนหน้าคือ มาจากแผ่นดิน และจะกลับไปสู่แผ่นดิน และ ข้อคิดจากกุหลาบสายประดิษ์ ประชาชนกับการเมือง

การจัดพิมพ์ใหม่ครั้งนี้นับเป็น การจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญา โดยยึดต้นฉบับที่สมบูรณ์ของสำนักพิมพ์ดอกหญ้ามาเป็นต้นแบบในการจัดพิมพ์

 

สารบัญ

แกะที่พลัดฝูง

แม่ยอดยุพดี

นักบุญจากชานตัน

มหาบุรุษของจันทิมา

เขาเลือกลามบาเรเนในสยาม

คนพวกนั้น

คำขานรับ

อ้ายหนู หลงทาง

ประกายใหม่ในดวงตาของเขา

ลงพรหมแห่งเกาะลอย

เขาตื่น

ขอแรงหน่อยเถอะ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ขอแรงหน่อยเถอะ รวมเรื่องสั้นเพื่อชีวิต ของนักประพันธ์ นักมนุษยธรรม
คะแนนของคุณ