Kledthai.com

ตะกร้า 0

หันกงจักรเป็นดอกบัว

ISBN: 9742602158

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : เสมสิกขาลัย, สถาบันสันติประชาธรรม และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ปีที่พิมพ์ : 2547

จำนวนหน้า : 147

พร้อมส่ง
ISBN:
9742602158
ราคาพิเศษ ฿126.00 ราคาปรกติ ฿140.00

ข้อเขียนในเล่มนี้เกือบทั้งหมดเป็นการร่างถ้อยคำสำหรับนำไปพูดต่อหน้าสาธารณะที่เจ้าตัวชี้แจงว่าพยายามใช้ความคิด คำพูด และข้อเขียน เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนให้ออกจากกระแสหลักอันเป็นมิจฉาทิฏฐิ เข้าสู่กระแสธารแห่งสัมมาทิฏฐิ ด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนเสี้ยวให้คนสละละกงจักร อันเป็นสัญลักษณ์ของมาร ออกมาหาดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระ


ข้อเขียนในเล่มนี้เกือบทั้งหมดเป็นการร่างถ้อยคำสำหรับนำไปพูดต่อหน้าสาธารณะที่เจ้าตัวชี้แจงว่าพยายามใช้ความคิด คำพูด และข้อเขียน เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนให้ออกจากกระแสหลักอันเป็นมิจฉาทิฏฐิ เข้าสู่กระแสธารแห่งสัมมาทิฏฐิ ด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนเสี้ยวให้คนสละละกงจักร อันเป็นสัญลักษณ์ของมาร ออกมาหาดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระ

บทวิพากษ์ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ มีขึ้นในวันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๔๖ เนื่องในโอกาส ๓๐ ปี สิบสี่ตุลา

สารบาญ

บทเรียนจากชีวิตและผลงานของอาสภเถระ

สังคมไทยกับทศวรรษแห่งการจากไปของพุทธทาสภิกขุ

ความตายและการปฏิบัติต่อผู้ที่กำลังสิ้นใจ

ความเป็นอนิจจังของอุดมการณ์

ปฏิรูปการศึกษาไทยและนานาชาติในรอบ ๓๐ ปี

อันสืบเนื่องมาจาก ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

ภาคผนวก

ภาคพิเศษ

ภาคเสริม

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:หันกงจักรเป็นดอกบัว
คะแนนของคุณ