Kledthai.com

ตะกร้า 0

ทุกย่าน ฟูมฟาย

ISBN: 9742600481

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศึกษิตสยาม

ปีที่พิมพ์ : 2532

จำนวนหน้า : 220

พร้อมส่ง
ISBN:
9742600481
ราคาพิเศษ ฿41.00 ราคาปรกติ ฿45.00

บทความในชุด “ยั่วให้แย้ง” ในหนังสือพิมพ์ มติชน รายวัน ลำดับที่ ๓ เขียนขึ้นก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศถี่ๆ โดยเฉพาะย่านยุโรปตะวันตก ตะวันออก สหรัฐอเมริกา เอเชีย ที่ตั้งชื่อเล่มก่อนหน้านี้ว่า ดังทางด่า และ ซากผ่าขวาน จึงตั้งชื่อเล่มที่สามนี้ว่า ทุกย่าน ฟูมฟาย เพื่อให้คล้องรับกับสองเล่มแรก ทั้งยังเล็งเห็นว่าทุกบทความที่เขียนมุ่งให้แลเห็นทุกขสัจในสังคมและบุคคลนั้นๆ ด้วยเสมอไปตามนัยแห่งพระอริยสัจ และยิ่งในบ้านเราด้วยแล้ว ความทุกข์ยากเกิดขึ้นทุกแห่งหน  แต่มักมองข้ามกันไปเสียโดยมาก หากจับประเด็นที่ความทุกข์ได้แล้วโยงไปหาเหตุแห่งทุกข์เพื่อจะดับให้ได้โดยนัยแห่งพระอริยมรรค ย่อมช่วยให้ทุกรูปทุกนามมีสติปัญญาและมีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์สมบูรณ์

บทความในชุด “ยั่วให้แย้ง” ในหนังสือพิมพ์ มติชน รายวัน ลำดับที่ ๓ เขียนขึ้นก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศถี่ๆ โดยเฉพาะย่านยุโรปตะวันตก ตะวันออก สหรัฐอเมริกา เอเชีย ที่ตั้งชื่อเล่มก่อนหน้านี้ว่า ดังทางด่า และ ซากผ่าขวาน จึงตั้งชื่อเล่มที่สามนี้ว่า ทุกย่าน ฟูมฟาย เพื่อให้คล้องรับกับสองเล่มแรก ทั้งยังเล็งเห็นว่าทุกบทความที่เขียนมุ่งให้แลเห็นทุกขสัจในสังคมและบุคคลนั้นๆ ด้วยเสมอไปตามนัยแห่งพระอริยสัจ และยิ่งในบ้านเราด้วยแล้ว ความทุกข์ยากเกิดขึ้นทุกแห่งหน  แต่มักมองข้ามกันไปเสียโดยมาก หากจับประเด็นที่ความทุกข์ได้แล้วโยงไปหาเหตุแห่งทุกข์เพื่อจะดับให้ได้โดยนัยแห่งพระอริยมรรค ย่อมช่วยให้ทุกรูปทุกนามมีสติปัญญาและมีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์สมบูรณ์

สารบาญ

คำนำ

สมเด็จพระญาณสังวร

ข้างหลังฉาก

วิปลาสในทางศาสนา

ทะไลลามะ

พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราช

คันฉ่องส่องสันติอโศก

วิหิงสาในสังคม

ขยายกรุง

รสนิยมแห่งการดื่ม

การพระศาสนาในเกาหลี

ทศวรรษทางวัฒนธรรม

ข้อคิดจากคนนอก

ประเทศไทยอายุ ๕๐ ปี

ม.ล.ปุ๋ย ชัยนาม

พระจักรพรรดิญี่ปุ่น

บุคคลแห่งปี

ของขวัญ

อนุสติจากหลวงธำรงฯ

เชกิฮารุ มัตสุโมโต

ให้แต้มแขก

ฮันส คุง

บทเรียนจากจีนกับธิเบต

เยนิโอ อิฉิอิ

โรงแรม

ออกกำลังกายอย่างไทย ๆ

ปลุกสำนึกโดยภาพยนตร์

โกโก้กับหลวงพี่ใบ

โยฮัน กัลตุ้ง

คริสต์มัส ฮัมเฟรส์

มอรีซ คาดีฟ

บริภาษพวกบัดซบ

ผู้ดีเดินตรอก

ภาคผนวก

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ทุกย่าน ฟูมฟาย
คะแนนของคุณ