Kledthai.com

ตะกร้า 0

เตรียมตัวตายอย่างมีสติ ฉบับขยายความและเพิ่มเติม

ISBN: 9789742602901

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ไทยธิเบต

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 170

พร้อมส่ง
ISBN:
9789742602901
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

ในชีวิตประจำวันเรามักติดยึกอยู่กับความรัก ความชัง ความอิจฉาริษยา ฯลฯ อะไรมากระทบใจเข้า ก็ง่วนคิดไปตามกระแสนั้นๆ ได้ง่าย แต่ถ้าเราหัดใช้เหตุผลและสติปัญญากิเลสตัณหาเหล่านั้นย่อมมารบกวนเราได้ยากยิ่งขึ้นทุกวัน

เวลาใกล้ตาย ถ้าเราเคยคุ้นกับทัศนคติหรือเจตนาอย่างใด ตัวเจตนาเจ้าเรือนนั้นแลจะเป็นใหญ่และนำเราไปเกิดใหม่ตามครรลองแห่งกุศลหรืออกุศลก็สุดแท้ และที่ไปเกิดใหม่กันนั้นก็เพราะยึดมั่นในตัวตน กลัวกันว่าตัวตนจะสูญไปความยึดติดอันนี้เองที่เป็นตัวสันตติต่อเนื่องระหว่างชีวิตแห่งชาตินี้และชาติหน้า เพราะติดยึดในร่าง จึงเกิดร่างขึ้นใหม่แม้ในระหว่างที่ยังไม่ไปเกิดใหม่ด้วยซ้ำ

หนังสือเตรียมตัวตายอย่างมีสติ เล่มนี้อาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษ์ ได้เรียบเรียงและแปลจากพระนิพนธ์ขององค์ทะไลลามะ และพระเกจิอาจารย์ดังชาวธิเบต ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการเตรียมตัว เตรียมใจ และการนำศาสนาเขามาเป็นที่พึ่งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้พ้นจากทุกข์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการตายแล้วเกิดใหม่ และสถานภาพของการตายและเกิด ในแง่ของพุทธศาสนานิกายวัชรยาน และนิกายสุขาวดี

สารบัญ

ภาค 1 อธิบายพุทธศาสนาแบบธิเบต
- พุทธตันตระ หรือวัชรยาน

ภาค 2 พระนิพนธ์ทะไลลามะ องค์ที่ 14
- ตายแล้วเกิดใหม่ และสถานภาพระหว่างตายแล้วเกิด (อันตรภพ) ในแง่ของพุทธศาสนา นิกายวัชรยาน

ภาค 3 ขยายความนอกเหนือพระนิพนธ์ ก่อนถึงตัวบทจากคัมภีร์
- บทนำเสนอ

ภาค 4 คำภีร์และคำอธิบาย
- อาทิพจน์
- ปริจเฉทที่ 1 ขั้นตอนต่าง ๆ แห่งการตาย
- ปริจเฉทที่ 2 ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าสู่อันตรภพ
- ปริจเฉทที่ 3 เกิด
- ปริจเฉทที่ 4 ยุติการตาย
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เตรียมตัวตายอย่างมีสติ ฉบับขยายความและเพิ่มเติม
คะแนนของคุณ