Kledthai.com

ตะกร้า 0

นัยของการเข้าพรรษากับคนรุ่นใหม่

ISBN: 9742601089

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ส่องศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2538

จำนวนหน้า : 52

พร้อมส่ง
ISBN:
9742601089
ราคาพิเศษ ฿45.00 ราคาปรกติ ฿50.00

          ว่าด้วยเรื่องการประยุกต์ศีลพรตในศาสนาพุทธมาใช้อย่างสมสมัย โดยโยงกลับไปหาสาระในพระธรรมวินัย โดยสาระเดียวกันนี้สอดคล้องกับแนวทางแห่งลัทธิศาสนาสำคัญๆ ของโลกปัจจุบัน

          อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมเดิมกำลังถูกท้าทายโดยศาสนาใหม่ในทางทุนและการบริโภค จึงจำเป็นที่   ศาสนิกยุคใหม่จะต้องเตรียมตัว ตรวจสอบ และสร้างความพร้อมเพื่อการรับมือสิ่งแผ่ขยายเข้ามาใหม่อย่างเข้มข้น ด้วยเหตุนี้ การสามารถเข้าถึงแก่นเนื้อแท้ของศาสนธรรม จะเป็นคำตอบอันหนึ่งที่จะสร้างความพร้อมเพื่อการฝึกปรือตนเองให้เข้มแข็งและนำพาตนให้ปลอดพ้นจากพิษภัยใหม่ๆ ได้

 

          ว่าด้วยเรื่องการประยุกต์ศีลพรตในศาสนาพุทธมาใช้อย่างสมสมัย โดยโยงกลับไปหาสาระในพระธรรมวินัย โดยสาระเดียวกันนี้สอดคล้องกับแนวทางแห่งลัทธิศาสนาสำคัญๆ ของโลกปัจจุบัน

          อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมเดิมกำลังถูกท้าทายโดยศาสนาใหม่ในทางทุนและการบริโภค จึงจำเป็นที่   ศาสนิกยุคใหม่จะต้องเตรียมตัว ตรวจสอบ และสร้างความพร้อมเพื่อการรับมือสิ่งแผ่ขยายเข้ามาใหม่อย่างเข้มข้น ด้วยเหตุนี้ การสามารถเข้าถึงแก่นเนื้อแท้ของศาสนธรรม จะเป็นคำตอบอันหนึ่งที่จะสร้างความพร้อมเพื่อการฝึกปรือตนเองให้เข้มแข็งและนำพาตนให้ปลอดพ้นจากพิษภัยใหม่ๆ ได้

 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:นัยของการเข้าพรรษากับคนรุ่นใหม่
คะแนนของคุณ