Kledthai.com

ตะกร้า 0

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หนึ่งเสาเข็มของประชาธิปไตย

ISBN: 9786165880435

ผู้แต่ง : ภรณี ภูรีสิทธิ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : เสมสิกขาลัย

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2564

จำนวนหน้า : 197

ซีรี่ส์:
ชุดก้าวแรกสู่วิจารณญาณ
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165880435
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

เรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเสรีภาพในการแสดงออกนี้ ทางตะวันตกถือเป็นสถาบันหลักของสัมคมประชาธิปไตย หลักคิดนี้มีความเป็นมายาวนานในประวัติศาสตร์ย้อนไปถึงยุคกรีก-โรมัร ทั้งเปลโตและอริสโตเติลต่างเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีภาพของพลเมือง

            ในสังคมไทยเวลานี้ แนวโน้มที่เป็นอันตรายต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็คือ กระแสนิยมจีนโดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นนำ เพราะเห็นว่าจีนประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี รวมทั้งสิงคโปร์ ที่เป็นแม่แบบของจีน โดยใช้ระบบการเมืองแบบเผด็จการลิดรอนและจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเข้มงวด แม้สิงคโปร์จะมีรูปแบบการเลือกตั้งทางการเมือง แต่โดยเนื้อหาก็จำกัดและกำจัดผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากพรรครัฐบาลแทบจะไม่ให้โงหัวขึ้นมาได้ หลายคนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ จริงอยู่เกาะเล็กๆแห่งนี้ มีความสะอาดเรียบร้อย คนมีฐานะดีกว่าคนในประเทศอื่นๆ ของเอเชียอาคเนย์ แต่เพื่อนชาวสิงคโปร์ของข้าพเจ้าเคนปรารภว่า นครรัฐเล็กๆแห่งนี้ เป็นนครที่ไร้จิตวิญญาณ มีแต่สัตว์เศรษฐกิจอาศัยอยู่เท่านั้น

(บางส่วนของคำนำ)

เรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเสรีภาพในการแสดงออกนี้ ทางตะวันตกถือเป็นสถาบันหลักของสัมคมประชาธิปไตย หลักคิดนี้มีความเป็นมายาวนานในประวัติศาสตร์ย้อนไปถึงยุคกรีก-โรมัร ทั้งเปลโตและอริสโตเติลต่างเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีภาพของพลเมือง

            ในสังคมไทยเวลานี้ แนวโน้มที่เป็นอันตรายต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็คือ กระแสนิยมจีนโดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นนำ เพราะเห็นว่าจีนประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี รวมทั้งสิงคโปร์ ที่เป็นแม่แบบของจีน โดยใช้ระบบการเมืองแบบเผด็จการลิดรอนและจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเข้มงวด แม้สิงคโปร์จะมีรูปแบบการเลือกตั้งทางการเมือง แต่โดยเนื้อหาก็จำกัดและกำจัดผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากพรรครัฐบาลแทบจะไม่ให้โงหัวขึ้นมาได้ หลายคนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ จริงอยู่เกาะเล็กๆแห่งนี้ มีความสะอาดเรียบร้อย คนมีฐานะดีกว่าคนในประเทศอื่นๆ ของเอเชียอาคเนย์ แต่เพื่อนชาวสิงคโปร์ของข้าพเจ้าเคนปรารภว่า นครรัฐเล็กๆแห่งนี้ เป็นนครที่ไร้จิตวิญญาณ มีแต่สัตว์เศรษฐกิจอาศัยอยู่เท่านั้น

(บางส่วนของคำนำ)

 

สารบัญ

คำปรารภสำนักพิมพ์

คำนำ โดย ส.ศิวรักษ์

คำปรารภผู้เรียบเรียง

บทนำ

บทที่ ๑ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคืออะไร และ ทำไมเราจึงต้องให้ความสนใจ

บทที่ ๒ ตลาดเสรีทางความคิด

บทที่ ๓ การละเมิดสิทธิ์

บทที่ ๔ การเซ็นเซอร์สื่อลามก

บทที่ ๕ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในยุคอินเทอร์เน็ต

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หนึ่งเสาเข็มของประชาธิปไตย
คะแนนของคุณ