Kledthai.com

ตะกร้า 0

เรื่องนายปรีดี พนมยงค์ ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์ (ปกอ่อน)

ISBN: 9786165863247

ผู้แต่ง : ส. ศิวรักษ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สืบสาส์น

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 7 (ปรับปรุงใหม่) กันยายน 2564

จำนวนหน้า : 296

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165863247
ราคาพิเศษ ฿248.00 ราคาปรกติ ฿275.00

เมื่อนายปรีดี พนมยงค์ ถึงแก่พิราลัยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 ผู้เขียนได้เขียนบทความต่างๆ ขึ้น ตีพิมพ์ในสื่อหลายสำนัก ครั้นถึงเดือนสิงหาคมศกนั้น มูลนิธิโกมลคีมทองได้นำมารวมเล่มจัดพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือ เรื่องนายปรีดี พนมยงค์ ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์ และตีพิมพ์เรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2562 ได้ 6 ครั้ง โดยที่ยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่า หนังสือเล่มนี้แปลออกเป็นภาษาต่างๆมากกว่า 15 ภาษาทั่วโลก

 

            ประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงปรากฏการณ์ ตาสว่าง ของข้าพเจ้า และการปลดเปลื้องอคติให้แลเห็นความยิ่งใหญ่ของนายปรีดี พนมยงค์ ข้าพเจ้าพยายามต่อสู้ต่างๆ เพื่อความจริงและสามารถแหวกออกไปจากความเท็จ เพราะฉะนั้น จึกอยากให้ท่านทั้งหลายฝึกจิตอันนี้ไว้อย่าไปเชื่อสิ่งที่เขาหลอกล่อมอมเมา ไม่ว่าพวกที่เชียร์นายปรีดี หรือพวกที่ด่านายปรีดี ให้ฟังหูไว้หู แล้วศึกษาด้วยตัวเราเอง

ส. ศิวรักษ์

เมื่อนายปรีดี พนมยงค์ ถึงแก่พิราลัยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 ผู้เขียนได้เขียนบทความต่างๆ ขึ้น ตีพิมพ์ในสื่อหลายสำนัก ครั้นถึงเดือนสิงหาคมศกนั้น มูลนิธิโกมลคีมทองได้นำมารวมเล่มจัดพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือ เรื่องนายปรีดี พนมยงค์ ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์ และตีพิมพ์เรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2562 ได้ 6 ครั้ง โดยที่ยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่า หนังสือเล่มนี้แปลออกเป็นภาษาต่างๆมากกว่า 15 ภาษาทั่วโลก

 

            ประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงปรากฏการณ์ ตาสว่าง ของข้าพเจ้า และการปลดเปลื้องอคติให้แลเห็นความยิ่งใหญ่ของนายปรีดี พนมยงค์ ข้าพเจ้าพยายามต่อสู้ต่างๆ เพื่อความจริงและสามารถแหวกออกไปจากความเท็จ เพราะฉะนั้น จึกอยากให้ท่านทั้งหลายฝึกจิตอันนี้ไว้อย่าไปเชื่อสิ่งที่เขาหลอกล่อมอมเมา ไม่ว่าพวกที่เชียร์นายปรีดี หรือพวกที่ด่านายปรีดี ให้ฟังหูไว้หู แล้วศึกษาด้วยตัวเราเอง

ส. ศิวรักษ์

 

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์

กถามุข ในการพิมพ์ครั้งที่ 7

คำปรารภ ในการพิมพ์ครั้งที่ 4

คำนำ ในการพิมพ์ครั้งแรก

นายปรีดี ที่ข้าพเจ้ารู้จัก

            อารัมภบท

            มูลเหตุแห่งอคติ

            ผู้มีมลทินมัวหมอง

            ตาสว่าง

ศุณูปการของนายปรีดี พนมยงค์

            ระบอบประชาธิปไตย

            มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

            งานด้านเศรษฐกิจ

            งานด้านต่างประเทศ

            งานด้านศาสนา

            ผู้เป็นปัจจุบันและอนาคต

ภาคผนวก

            บันทึกการอภิปราย

            ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษผู้ไร้แผ่นดิน

                        วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

                        ไชยันต์ รัชชกูล

                        สุภา ศิริมานนท์

                        สุลักษณ์ ศิวรักษ์

            ปาฐกถาอนุสรณ์ ปรีดี พนมยงค์

            ประวัติราชการของนายปรีดี พนมยงค์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เรื่องนายปรีดี พนมยงค์ ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์ (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ