Kledthai.com

ตะกร้า 0

คันฉ่องส่องพระ

ISBN: 9789742602833

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ไทยธิเบต

ปีที่พิมพ์ : 2558

จำนวนหน้า : 350

พร้อมส่ง
ISBN:
9789742602833
ราคาพิเศษ ฿261.00 ราคาปรกติ ฿290.00

บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า

 1. เราถึงความมีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วไม่มีฐานะในสังคมแล้วจะต้องไม่มีความกระด้างถือตัวใดๆ
 2. การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย
 3. เรามีอากัปกิริยาอย่างอื่นที่จะพึงทำ เช่น มีอินทรีย์อันสงบ เป็นต้น เพื่อสำรวมให้เหมาะกับความเป็นสมณะ
 4. ตัวเราเองยังติเตียนตัวเราเองโดยศีลไม่ได้อยู่หรือไม่
 5. เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นวิญญูชนพิจารณาแล้วยังติเตียนเราโดยศีลไม่ได้อยู่หรือไม่
 6. เราจักต้องมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
 7. เรามีกรรมเป็นของตน เราทำกรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักต้องเป็นทายาทของกรรมนั้น
 8. วันคืนล่วงไปๆ เราทำอะไรอยู่
 9. เรายินดีในที่สงัดหรือไม่
 10. คุณวิเศษยิ่งกว่าสามัญมนุษย์ที่เราบรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ ที่จะให้เราไม่เป็นผู้เก้อเขินเมื่อถูกบรรพชิตถามในกาลภายหลัง

ปัพพชิตอภิณปัจจเวกขณ์

บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า

 

 1. เราถึงความมีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วไม่มีฐานะในสังคมแล้วจะต้องไม่มีความกระด้างถือตัวใดๆ
 2. การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย
 3. เรามีอากัปกิริยาอย่างอื่นที่จะพึงทำ เช่น มีอินทรีย์อันสงบ เป็นต้น เพื่อสำรวมให้เหมาะกับความเป็นสมณะ
 4. ตัวเราเองยังติเตียนตัวเราเองโดยศีลไม่ได้อยู่หรือไม่
 5. เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นวิญญูชนพิจารณาแล้วยังติเตียนเราโดยศีลไม่ได้อยู่หรือไม่
 6. เราจักต้องมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
 7. เรามีกรรมเป็นของตน เราทำกรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักต้องเป็นทายาทของกรรมนั้น
 8. วันคืนล่วงไปๆ เราทำอะไรอยู่
 9. เรายินดีในที่สงัดหรือไม่
 10. คุณวิเศษยิ่งกว่าสามัญมนุษย์ที่เราบรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ ที่จะให้เราไม่เป็นผู้เก้อเขินเมื่อถูกบรรพชิตถามในกาลภายหลัง

 

ปัพพชิตอภิณปัจจเวกขณ์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:คันฉ่องส่องพระ
คะแนนของคุณ