Kledthai.com

ตะกร้า 0

ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานคลินิก งานพยาบาล และงานเวชระเบียนทั่วไป

ISBN: 9786163053732

ผู้แต่ง : วุฒิชัย ธนาธรรมวัตร

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : Book Now Publishing

ปีที่พิมพ์ : 2555

จำนวนหน้า : 200

พร้อมส่ง
ISBN:
9786163053732
ราคาพิเศษ ฿84.50 ราคาปรกติ ฿169.00

ในหนังสือเล่มนี้ พูดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาจากสถานพยาบาลได้แก่คลินิกและโรงพยาบาลเป็นต้น การเข้ารับการรักษาแต่ละทีก็อาจแตกต่างกานออกไป อาจมีหลายขั้นตอน หรือมีหลายแผนกที่เกี่ยวข้องสอดคล้องต้องทำงานร่วมกัน หากคนไข้หรือญาติคนไข้เป็นชาวต่างชาติการสื่อสารก็ตอ้งมีความพร้อมพอสมควร เพื่อที่จะได้สื่อความหมายกันได้อย่างชัดเจน

หนังสือเล่มนี้จึงตระหนักถึงประโยคฝึกพูดในหมวดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาลไว้เพื่อการสื่อสารที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่พยาบาลกับคนไข้หรือญาติของคนไข้เป็นต้น

ในหนังสือเล่มนี้ พูดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาจากสถานพยาบาลได้แก่คลินิกและโรงพยาบาลเป็นต้น การเข้ารับการรักษาแต่ละทีก็อาจแตกต่างกานออกไป อาจมีหลายขั้นตอน หรือมีหลายแผนกที่เกี่ยวข้องสอดคล้องต้องทำงานร่วมกัน หากคนไข้หรือญาติคนไข้เป็นชาวต่างชาติการสื่อสารก็ตอ้งมีความพร้อมพอสมควร เพื่อที่จะได้สื่อความหมายกันได้อย่างชัดเจน

หนังสือเล่มนี้จึงตระหนักถึงประโยคฝึกพูดในหมวดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาลไว้เพื่อการสื่อสารที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่พยาบาลกับคนไข้หรือญาติของคนไข้เป็นต้น

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานคลินิก งานพยาบาล และงานเวชระเบียนทั่วไป
คะแนนของคุณ