Kledthai.com

ตะกร้า 0

อาตมะโพธะ: สี่สิบโศลกพินิจสัจจะของรามนะมหาฤษี (สภาพ 70%)

ISBN: 9786168148006

ผู้แต่ง : ภควันรามนะมหาฤษี

ผู้แปล : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

สำนักพิมพ์ : ปลากระโดด

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 64

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786168148006
ราคาพิเศษ ฿75.00 ราคาปรกติ ฿125.00

อัตตาดำรงอยู่ ทุกสิ่งก็ดำรงอยู่

อัตตาไม่ดำรงอยู่ ทุกสิ่งก็ไม่ดำรงอยู่

ดังนี้แล อัตตาคือทุกสิ่ง

การตรึกตรองสืบค้นว่า อัตตาคือสิ่งใด

นั่นคือการศิโรราบต่อทุกสิ่ง

ศรีมุรุกันร์ (Sri Murukanar) ศิษย์ของรามนะมหาฤษีขอให้รามนะสรุปคำสอนของท่านเองอย่างสังเขป ในรูปคำประพันธ์ตามประเพณีนิยมจำนวนสี่สิบโศลกรามนะจึงประพันธ์ร้อยกรองในภาษาทมิฬ ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของอินเดียใต้ ขึ้นในราวปี ค.ศ. ๑๙๒๘ บท ประพันธ์ชิ้นนี้มีชื่อในภาษาทมิฬว่า อุลละฑู นารปะฑู

อุลละฑู มีความหมายถึง “การดำรงอยู่” และ “สัต” แต่มักนิยมใช้กันทั่วไปในตัวบททางศาสนาและปรัชญาในความหมายถึง “สัจจะ” หรือ “ความจริง” นอกจากนี้ยังอาจตีความได้ว่าคำนี้หมายถึง “อาตมัน” หรือตัวตนแท้ในบริบทของคำสอนฮินดู

ส่วนคำว่า นารปะฑู หมายถึง จำนวนสี่สิบ ซึ่งเป็นจำนวนโศลกตามประเพณีในบทประพันธ์ทางศาสนาของอินเดียใต้ ดังนั้นชื่อของบทประพันธ์นี้จึงหมายถึง “สี่สิบโศลกพินิจสัจจะ” หรือบทประพันธ์สี่สิบบทที่กล่าวถึงความจริงแท้

 หนังสือ "อาตมะโพธะ : สี่สิบโศลกพินิจสัจจะของรามนะมหาฤษี" เล่มนี้ ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกในปี ค.ศ.1981 และทำให้กลายเป็นบทประพันธ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดชิ้นหนึ่งของ "รามนะมหาฤาษี" ต่อชาวตะวันตก ความสำคัญของบทประพันธ์ชิ้นนี้ คือ ได้สรุปเอาคำสอนทั้งหมดของ "รามนะมหาฤาษี" ไว้โดยสังเขป อีกทั้งยังได้เสนอ "หนทาง" ในการเข้าถึงความจริงไว้ด้วย ศิษย์ของรามนะหลายท่านจึงถือว่าบทประพันธ์ชิ้นนี้ เป็นงานสำคัญที่สุดของรามนะมหาฤาษี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:อาตมะโพธะ: สี่สิบโศลกพินิจสัจจะของรามนะมหาฤษี (สภาพ 70%)
คะแนนของคุณ