Kledthai.com

ตะกร้า 0

บวชต้นไม้ : การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ (สภาพ 70%)

ISBN: 9786167368726

ผู้แต่ง : ซูซาน เอ็ม. ดาร์ลิงตัน

ผู้แปล : นัยนา นาควัชระ

สำนักพิมพ์ : สวนเงินมีมา

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 432

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167368726
฿430.00

พระสงฆ์และจีวรนั้นคนทั่วไปมองว่าเป็นของสูง ส่วนบทสวดมนต์ที่ประกอบด้วยพุทธพจน์นั้นก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง เมื่อผนวกทั้งสามสิ่งเข้าด้วยกันในพิธีนี้โดยมีต้นไม้เป็นศูนย์กลาง ก็เท่ากับบ่งชี้ว่า ต้นไม้ไม่ใช่สิ่งสามานย์ (profane) หรือวัตถุที่เราจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ แต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอันเราควรเคารพและปกป้อง

แม้การบวชต้นไม้เป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติในไทย แต่มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้น้อยมาก หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกก็ว่าได้ที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียด ทั้งประวัติความเป็นมา บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและผลกระทบ นอกจากบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระสงฆ์ไทยในชนบทและบริบททางสังคมที่แวดล้อมตัวท่านแล้วยังตั้งคำถามที่ชวนให้คิด และอาจหาคำตอบไม่ได้ง่ายๆ อาทิ อะไรคือตำแหน่งแห่งที่ของสงฆ์ในสังคมสมัยใหม่ บทบาทและจุดยืนของพุทธศาสนาท่ามกลางกระแสทุนนิยมอันเชี่ยวกรากควรจะเป็นอย่างไร “ธรรม” กับ “โลก” ควรมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร คำตอบที่สังคมเห็นพ้องจะส่งผลอย่างมากต่อทิศทางของพุทธศาสนาและพระสงฆ์ไทยในอนาคต

– พระไพศาล วิสาโล บางส่วนจาก “คำนำ”

พุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด การบวชต้นไม้ได้จุดประกายให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเข้มข้น การนำจีวรไปห่มต้นไม้เพื่อปกป้องป่า เป็นเรื่องที่มีนัยลึกซึ้งเกินขอบเขตของประเด็นที่ถกเถียงกัน คำถามก็คือ เราจะบวชต้นไม้ได้หรือไม่ ในเมื่อการอุปสมบทเป็นสิ่งที่สงวนไว้สำหรับมนุษย์เท่านั้้น การบวชต้นไม้ได้กลายมาเป็นประเด็นทางการเมือง เศรษฐศาสตร์ ความไม่เสมอภาค และอำนาจ ในสถานการณ์เช่นนี้ ศาสนาจะช่วยทำให้อะไรๆ ดีขึ้นได้บ้างหรือไม่? ในประเทศไทยพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีชีวิต และจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและวาระอันหลากหลายที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา วิธีที่ผู้คนมองศาสนา และท่าทีที่พวกเขาปฏิบัติต่อศาสนามิได้มีอิทธิพลเฉพาะต่อการมองโลกและมองความสัมพันธ์ที่เขามีกับโลกเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงสำนึกรับผิดชอบทางสังคมด้วย การบวชต้นไม้เป็นการกระทำชนิดถอนรากถอนโคน ปลุกเร้าก่อให้เกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ และท้าทายให้คนทั้งหลายเข้ามามีส่วนรับผิดชอบ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประโยชน์ของตนเอง ของสังคม และเพื่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

สารบัญ

บทที่ 1 กรอบการวิจัย
บทที่ 2 ป่า หมู่บ้าน และพระนักนิเวศ
บทที่ 3 พิธีกรรม
บทที่ 4 ความเป็นมา
บทที่ 5 รากหญ้า
บทที่ 6 ความเคลื่อนไหว
บทที่ 7 ความท้าทาย
บทที่ 8 อนาคต

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:บวชต้นไม้ : การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ (สภาพ 70%)
คะแนนของคุณ