Kledthai.com

ตะกร้า 0

พูด อ่าน เขียน เรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้นด้วยตนเอง

ISBN: 9789749447789

ผู้แต่ง : จารุณี จันทร์ลอยนภา

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : เจ.บี.พับลิชชิ่ง

ปีที่พิมพ์ : 2549

จำนวนหน้า : 216

พร้อมส่ง
ISBN:
9789749447789
ราคาพิเศษ ฿87.50 ราคาปรกติ ฿175.00

(นิฮนโกะ โนะ คิโสะ) เล่มนี้ เป็นคู่มือฝึกพูด อ่าน เขียน เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้วยตนเอง โดยผู้เขียนจะเริ่มต้นสอนตั้งแต่ตัวอักษรแบบต่างๆ ที่ใช้เขียนในภาษาญี่ปุ่น การอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่มีการผสมเสียง การออกเสียงพยัญชนะซ้อนภาษาญี่ปุ่น และหลักการอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่มีการใช้เครื่องหมายเปลี่ยนเสียง รวมไปถึงการสอนหลักไวยากรณ์เบื้องต้นที่ควรรู้ โครงสร้างประโยคพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้สนทนาโต้ตอบกาบคนญี่ปุ่นได้จริงในชีวิตประจำวันและสำนวนประโยคที่คนญี่ปุ่นมักใช้พูดกันเป็นประจำในชีวิตวัน เช่น

(โอะฮะโยะโกะไซมัส) สวัสดีตอนเช้า
(คนนิจิวะ) สวัสดีตอนกลางวัน
(คมบังวะ) สวัสดีตอนเย็น
(โอะยะสะมินะไซ) ราตรีสวัสดิ์
(สะโยนะระ) ลาก่อน
(โอะเกงกิเดสก๊ะ) สบายดีไหม

หนังสือเล่มนี้จะค่อยๆ สอนคุณ โดยอธิบายไปตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่น และต้องการจะนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

(นิฮนโกะ โนะ คิโสะ) เล่มนี้ เป็นคู่มือฝึกพูด อ่าน เขียน เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้วยตนเอง โดยผู้เขียนจะเริ่มต้นสอนตั้งแต่ตัวอักษรแบบต่างๆ ที่ใช้เขียนในภาษาญี่ปุ่น การอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่มีการผสมเสียง การออกเสียงพยัญชนะซ้อนภาษาญี่ปุ่น และหลักการอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่มีการใช้เครื่องหมายเปลี่ยนเสียง รวมไปถึงการสอนหลักไวยากรณ์เบื้องต้นที่ควรรู้ โครงสร้างประโยคพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้สนทนาโต้ตอบกาบคนญี่ปุ่นได้จริงในชีวิตประจำวันและสำนวนประโยคที่คนญี่ปุ่นมักใช้พูดกันเป็นประจำในชีวิตวัน เช่น

(โอะฮะโยะโกะไซมัส) สวัสดีตอนเช้า
(คนนิจิวะ) สวัสดีตอนกลางวัน
(คมบังวะ) สวัสดีตอนเย็น
(โอะยะสะมินะไซ) ราตรีสวัสดิ์
(สะโยนะระ) ลาก่อน
(โอะเกงกิเดสก๊ะ) สบายดีไหม

หนังสือเล่มนี้จะค่อยๆ สอนคุณ โดยอธิบายไปตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่น และต้องการจะนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พูด อ่าน เขียน เรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้นด้วยตนเอง
คะแนนของคุณ