Kledthai.com

ตะกร้า 0

สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเอกสาร และงานในออฟฟิศ

ISBN: 9789749303689

ผู้แต่ง : ชนัญญา

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : เจ.บี.พับลิชชิ่ง

ปีที่พิมพ์ : 2548

จำนวนหน้า : 192

พร้อมส่ง
ISBN:
9789749303689
ราคาพิเศษ ฿72.50 ราคาปรกติ ฿145.00

หนังสือเล่มนี้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดในเรื่องของเอกสารและงานออฟฟิศ เพื่อให้ผู้ใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือผู้มาติดต่อก็ตามที่ได้ฝึกหัดพูดและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีไม่ติดขัด

ประกอบกับในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประโยค คำ วลี และสอนในเรื่องของการพูดและฝึกหัดแต่งประโยคเพื่อจะได้ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เหมาะสมกับงาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เนื้อหาภายในเล่มจะพูดถึงการจัดเตรียมเอกสาร การนัดหมาย การติดต่อกับบุคคลภายนอก ตลอดจนในเรื่องของการประสานงานต่างๆกับเพื่อนร่วมงาน โดยรวมเป็นเรื่องของการปรึกษา วางแผน การนัดหมาย การเตรียมตัว การเตรียมงาน การติดต่อสื่อสาร การหาข้อมูล การลาหยุด ฯลฯ

หนังสือเล่มนี้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดในเรื่องของเอกสารและงานออฟฟิศ เพื่อให้ผู้ใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือผู้มาติดต่อก็ตามที่ได้ฝึกหัดพูดและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีไม่ติดขัด

ประกอบกับในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประโยค คำ วลี และสอนในเรื่องของการพูดและฝึกหัดแต่งประโยคเพื่อจะได้ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เหมาะสมกับงาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เนื้อหาภายในเล่มจะพูดถึงการจัดเตรียมเอกสาร การนัดหมาย การติดต่อกับบุคคลภายนอก ตลอดจนในเรื่องของการประสานงานต่างๆกับเพื่อนร่วมงาน โดยรวมเป็นเรื่องของการปรึกษา วางแผน การนัดหมาย การเตรียมตัว การเตรียมงาน การติดต่อสื่อสาร การหาข้อมูล การลาหยุด ฯลฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเอกสาร และงานในออฟฟิศ
คะแนนของคุณ