Kledthai.com

ตะกร้า 0

ฝึกพูด อ่าน เขียน เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

ISBN: 9786119014718

ผู้แต่ง : กฤษณี เรืองรัตนะ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : เจ.บี.พับลิชชิ่ง

ปีที่พิมพ์ : 2552

จำนวนหน้า : 198

พร้อมส่ง
ISBN:
9786119014718
ราคาพิเศษ ฿85.00 ราคาปรกติ ฿170.00

ในหนังสือเล่มนี้เริ่มเรียนจากเรื่องใกล้ๆตัวได้แก่การถามเกี่ยวกับชื่อ การตั้งคำถามเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ประโยคคำสั่ง จำนวนนับ คำศัพท์ต่างๆ อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย อาหาร พืชผักและผลไม้ ฤดูกาล กีฬา วันหยุด ฯลฯ ทุกเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องใกล้ๆ ตัวทั้งสิ้น สามารถเรียนรู้ได้ด้ววตัวเอง เข้าใจง่ายเหมือนกำลังเรียนอยู่ในชั้นเรียน

ฝึกพูดอ่านเขียน เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

- ไวยากรณ์เพื่อการอ้างอิง
- การถาม - ตอบเกี่ยวกับชื่อ
- หลักการตั้งคำถามเกี่ยวกับอาชีพ และที่อยู่อาศัย
- การถามหาสิ่งของ หรือการระบุตำแหน่งสิ่งของต่างๆ
- อวัยวะต่างๆของร่างกาย
- ตัวเลข และเวลา
- การพูดถึงฤดูกาล กีฬา และวันหยุด

ในหนังสือเล่มนี้เริ่มเรียนจากเรื่องใกล้ๆตัวได้แก่การถามเกี่ยวกับชื่อ การตั้งคำถามเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ประโยคคำสั่ง จำนวนนับ คำศัพท์ต่างๆ อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย อาหาร พืชผักและผลไม้ ฤดูกาล กีฬา วันหยุด ฯลฯ ทุกเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องใกล้ๆ ตัวทั้งสิ้น สามารถเรียนรู้ได้ด้ววตัวเอง เข้าใจง่ายเหมือนกำลังเรียนอยู่ในชั้นเรียน

ฝึกพูดอ่านเขียน เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

- ไวยากรณ์เพื่อการอ้างอิง
- การถาม - ตอบเกี่ยวกับชื่อ
- หลักการตั้งคำถามเกี่ยวกับอาชีพ และที่อยู่อาศัย
- การถามหาสิ่งของ หรือการระบุตำแหน่งสิ่งของต่างๆ
- อวัยวะต่างๆของร่างกาย
- ตัวเลข และเวลา
- การพูดถึงฤดูกาล กีฬา และวันหยุด

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ฝึกพูด อ่าน เขียน เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
คะแนนของคุณ