Kledthai.com

ตะกร้า 0

แผ่นดินอื่น (ปกอ่อน) รวมเรื่องสั้นซีไรต์ปี 2539 [สภาพ 80%]

ISBN: 9786167184937

ผู้แต่ง : กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : นาคร

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 21 มีนาคม 2562

จำนวนหน้า : 368

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167184937
ราคาพิเศษ ฿270.00 ราคาปรกติ ฿300.00

แผ่นดินอื่นบทบันทึกแห่งยุคสมัยใกล้ล่มสลาย !

รวมเรื่องสั้นขนาดยาวแปดเรื่อง

ผลงานคัดสรรเล่มที่สามของนักเขียนหนุ่มตลอดกาล

การใช้ชีวิตคลุกคลีกับผู้คนพื้นถิ่น

ด้วยสายตาของนักสังเกตการณ์ทางสังคม

คือรากฐานของการทำความเข้าใจปัญหา

แต่ละกระแสซึ่งกำลังโถมเข้าใส่สังคมชนบท

ประกอบกับการลงลึกถึงภาวะภายในของระดับปัจเจก

ซึ่งเกี่ยวโยงอยู่ด้วยปัญหา

“แผ่นดินอื่น” ฉายภาพสะท้อนสังคมในแง่มุมใหม่

เป็นบทบันทึกของยุคสมัย

ทั้งจริงจัง เข้มข้น สะเทือนใจ

และอุดมด้วยอารมณ์ขัน

คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) พิจารณาตัดสินให้หนังสือรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2539

หนังสือรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” ประกอบด้วยเรื่องสั้น 8 เรื่อง ที่สะท้อนปัญหาของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และสังคมนำเสนอชีวิตหลากหลายด้วยแนวธรมชาตินิยม สะท้อนความคิด ความเชื่อ คุณค่าและคตินิยมพื้นถิ่นอย่างลึกซึ้งและแหลมคม ให้เห็นว่า แม้ในสังคมที่ต่างวัฒนธรรม ต่างความเชื่อ มนุษย์ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยไมตรีสัมพันธ์

กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ดำเนินเรื่องด้วยกลวิธีการเขียนที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้ใคร่รู้ ใคร่ติดตาม และนำไปสู่จุดหมายที่เป็นเอกภพ โดยไม่ละเลยที่จะสอดแทรกปัญหาและแง่มุมของชีวิต ทั้งปัญหาภายในจิตใจและปัญหาของปัจจัยภายนอก บันทึกความขัดแย้งาของสังคมในอดีต ทั้งในแง่การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงปัญหาของสังคมร่วมสมัย คือการเผชิญหน้ากันระหว่างพัฒนาการของเมืองกับคุณค่าด้านมนุษยธรรม

เรื่องสั้นขนาดยาวใน “แผ่นดินอื่น” มีคุณสมบัติของเรื่องสั้นที่ทรงคุณค่าทางวรรณศิลป์ การนำเสนอละเอียด ประณีตและแยบยล เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการที่เป็นอิสระ ผู้เขียนใช้ภาษาถ่ายทอดเหตุการณ์และความรู้สึกได้งดงามเข้มข้นด้วยอารมณ์สะเทือนใจ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:แผ่นดินอื่น (ปกอ่อน) รวมเรื่องสั้นซีไรต์ปี 2539 [สภาพ 80%]
คะแนนของคุณ