Kledthai.com

ตะกร้า 0

[Box set 5 เล่ม] ชุด พระไตรปิฎก ฉบับคัดสรร

ISBN: 9786167175164

ผู้แต่ง : วศิน อินทสระ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ธรรมดา

จำนวนหน้า : 5 เล่ม

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167175164
ราคาพิเศษ ฿1,575.00 ราคาปรกติ ฿1,750.00

            พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์อันเป็นหลักฐานชั้นที่หนึ่งของพระพุทธศาสนา ได้นำสืบกันมาโดยมุขปาฐะ โดยจารึกเป็นอักษรในใบลานและในแผ่นกระดาษ เป็นเล่มสมุดหรือหนังสือ ตามกาลอันควรมาโดยลำดับ นับได้ 2,500 ปีเศษ

            พระคัมภีร์นี้ได้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติตลอดมาเป็นเข็มทิศของผู้เดินทางอยู่ในมหาสมุทร คือ สังสาระอันหาเบื้องต้นเบื้องปลายได้ยากนี้ ได้อำนวยประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามเป็นล้นพ้นสุดพรรณนา ที่สุดของประโยชน์นั้นคือการตัดสมุทัยอันเป็นเหตุแห่งสังสาระและทุกข์ทั้งมวล

            พระไตรปิฎกได้ชี้ไว้ซึ่งประโยชน์ทั้ง 3 ประการ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน โลกนี้, ประโยชน์ในอนาคต โลกหน้า และประโยชน์สูงสุด คือ มรรคผลนิพพาน ใครต้องการประโยชน์อย่างใด ก็ประพฤติตนตามทางที่ทรงชี้ไว้ว่าเป็นเหตุแห่งประโยชน์อย่างนั้น เหมือนต้นไม้ใหญ่ มีเปลือก กระพี้แก่น ยอดและใบอันสมบูรณ์ ใครต้องการส่วนใด ก็เลือกถือเอาสิ่งนั้นได้ตามปรารถนา

 

[Box set 5 เล่ม] ชุด พระไตรปิฎก ฉบับคัดสรร ปกแข็ง

[Box set 5 เล่ม] ชุด พระไตรปิฎก ฉบับคัดสรร

            พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์อันเป็นหลักฐานชั้นที่หนึ่งของพระพุทธศาสนา ได้นำสืบกันมาโดยมุขปาฐะ โดยจารึกเป็นอักษรในใบลานและในแผ่นกระดาษ เป็นเล่มสมุดหรือหนังสือ ตามกาลอันควรมาโดยลำดับ นับได้ 2,500 ปีเศษ

            พระคัมภีร์นี้ได้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติตลอดมาเป็นเข็มทิศของผู้เดินทางอยู่ในมหาสมุทร คือ สังสาระอันหาเบื้องต้นเบื้องปลายได้ยากนี้ ได้อำนวยประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามเป็นล้นพ้นสุดพรรณนา ที่สุดของประโยชน์นั้นคือการตัดสมุทัยอันเป็นเหตุแห่งสังสาระและทุกข์ทั้งมวล

            พระไตรปิฎกได้ชี้ไว้ซึ่งประโยชน์ทั้ง 3 ประการ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน โลกนี้, ประโยชน์ในอนาคต โลกหน้า และประโยชน์สูงสุด คือ มรรคผลนิพพาน ใครต้องการประโยชน์อย่างใด ก็ประพฤติตนตามทางที่ทรงชี้ไว้ว่าเป็นเหตุแห่งประโยชน์อย่างนั้น เหมือนต้นไม้ใหญ่ มีเปลือก กระพี้แก่น ยอดและใบอันสมบูรณ์ ใครต้องการส่วนใด ก็เลือกถือเอาสิ่งนั้นได้ตามปรารถนา

ประกอบไปด้วย

พระไตรปิฎก ฉบับที่ทำให้ง่ายแล้ว

พระไตรปิฎก ฉบับขยายความ เล่ม ๑

พระไตรปิฎก ฉบับขยายความ เล่ม ๒

พระไตรปิฎก ฉบับย่อความ และอธิบายความ เล่ม ๑

พระไตรปิฎก ฉบับย่อความ และอธิบายความ เล่ม ๒

 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:[Box set 5 เล่ม] ชุด พระไตรปิฎก ฉบับคัดสรร
คะแนนของคุณ