Kledthai.com

ตะกร้า 0

กว่าจะครองอำนาจนำ : การคลี่คลายขยายตัวของเครือข่ายในหลวงภายใต้ปฏิสัมพันธ์ชนชั้นนำไทย ทศวรรษ 2490-2530 (ปกอ่อน)

ISBN: 9786167667966

ผู้แต่ง : อาสา คำภา

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2564

จำนวนหน้า : 624

ซีรี่ส์:
หนังสือชุดสยามพากษ์ลำดับที่ 6
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167667966
฿650.00

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ 2475 จนถึงทศวรรษ 2530 มีตัวแสดงมากมายหลากหลายกลุ่มก้อน โดยเฉพาะกลุ่มนายทหาร-ตำรวจที่มียศตามลำดับเวลาและสัมพันธ์กับการครองอำนาจในช่วงเวลานั้นๆ ยศที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้จึงสัมพันธ์กับห้วงเวลาดังกล่าวด้วย อาทิ ถนอม กิตติขจร (2491 พันเอก,2494 พลตรี,2498 พลโท,2501 พลเอก,2507 จอมพล) กฤษณ์ สีวะรา (2501 พลตรี,2504 พลโท,2508 พลเอก) เผ่า ศรียานนท์ (2486 พันเอก,2494 พลตำรวจโท,2495 พลตำรวจเอก) เป็นต้น

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ 2475 จนถึงทศวรรษ 2530 มีตัวแสดงมากมายหลากหลายกลุ่มก้อน โดยเฉพาะกลุ่มนายทหาร-ตำรวจที่มียศตามลำดับเวลาและสัมพันธ์กับการครองอำนาจในช่วงเวลานั้นๆ ยศที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้จึงสัมพันธ์กับห้วงเวลาดังกล่าวด้วย อาทิ ถนอม กิตติขจร (2491 พันเอก, 2494 พลตรี, 2498 พลโท, 2501 พลเอก, 2507 จอมพล) กฤษณ์ สีวะรา (2501 พลตรี, 2504 พลโท, 2508 พลเอก) เผ่า ศรียานนท์ (2486 พันเอก, 2494 พลตำรวจโท, 2495 พลตำรวจเอก) เป็นต้น

เช่นเดียวกับลำดับพระอิสริยยศและการเลื่อนกรมของเจ้านาย อาทิ พระองค์เจ้าธานีนิวัต ได้รับสถาปนาเป็น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ในปี 2493 พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ ได้รับสถาปนาเป็น กรมขุนชัยนาทนเรนทร (2465) กรมพระชัยนาทนเรนทร (2493) และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ในปี 2495

อนึ่ง คำว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ตลอดเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ขณะทรงดำรงพระชนม์ชีพและทรงเป็นตัวแสดงสำคัญใน “เครือข่ายในหลวง” ก่อนจะได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์

คำนำเสนอ

คำนำผู้เขียน

บทที่ 1 ปฐมบท การเมืองเชิงเครือข่ายของชนชั้นนำไทยหลัง 2475

บทที่ 2 ฟื้นพระเกียรติ การก่อรูปเครือข่ายในหลวงช่วงต้นรัชกาล

บทที่ 3 เครือข่ายชนชั้นนำไทย สัมพันธภาพและฉันทมติภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร 2500-2516

บทที่ 4 ข้าราชการสายวัง การขยายเครือข่ายในหลวงช่วงทศวรรษ 2500 ถึงกลางทศวรรษ 2510

บทที่ 5 เครือข่ายในหลวงกับรัฐบาลจอมพลถนอม

บทที่ 6 รัฐบาลพระราชทาน พลวัตเครือข่ายชนชั้นนำไทยกับพิมพ์เขียวการเมืองหลัง 14 ตุลา

บทที่ 7 ก่อนจะถึง 6 ตุลา การควบรวมอำนาจและการละเมิดฉันทมติชนชั้นนำไทย

บทที่ 8 ลงไปสู่ประชาชน ราชประชาสมาสัยเชิงรุก และสัมพันธภาพสถาบันกษัตริย์กับคนกลุ่มใหม่หลัง 14 ตุลา

บทที่ 9 รัฐบาลพลเรือนขวาจัดหลัง 6 ตุลา แนวโน้มควบรวมอำนาจของเครือข่ายในหลวง และปฏิกิริยาของชนชั้นนำไทย

บทที่ 10 คอยแสงทองวันใหม่กลับคืนมา การแบ่งสัน(ใหม่)ในเครือข่ายชนชั้นนำไทย 2520-2523

บทที่ 11 จงรักและภักดี สัมพันธภาพผู้นำทหารกลุ่มต่างๆ กับสถาบันกษัตริย์ ต้นทศวรรษ 2520

บทที่ 12 สู่ดุลยภาพ-เสถียรภาพของเครือข่ายชนชั้นนำไทยภายใต้พระราชอำนาจนำ

บทสรุป สี่ทศวรรษเส้นทางเดินแห่งพระราชอำนาจนำ พฤษภา 35 และฉันทมติภูมิพล

ประวัติผู้เขียน

บรรณานุกรม

นามานุกรม

ดรรชนี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:กว่าจะครองอำนาจนำ : การคลี่คลายขยายตัวของเครือข่ายในหลวงภายใต้ปฏิสัมพันธ์ชนชั้นนำไทย ทศวรรษ 2490-2530 (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ