Kledthai.com

ตะกร้า 0

วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557

ISBN: 9786167667300

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : หลายคนเขียน

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ปีที่พิมพ์ : 2565

จำนวนหน้า : 292

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167667300
ราคาพิเศษ ฿225.00 ราคาปรกติ ฿250.00

วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

มกราคม - เมษายน 2557

สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

สารบัญ

บทบรรณาธิการ

ระบอบประชาธิปไตยที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นคนกลางอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

หาเรื่องมาเล่า

ทัศนาธิปัตย์ : การก่อรูปและเทคโนโลยีการมองของสถาบันกษัตริย์สยาม

อัญชลี มณีโรจน์

คูหาหรือนิพพาน? สิทธิเลือกตั้งของนักบวชในเอเชีย

ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

ชีวิตทางสังคมของเกษตรอินทรีย์และการเมืองเรื่องอาหารในประเทศไทย

อัจฉรา รักยุติธรรม

หมู่บ้านโลก

รู้ว่าเสี่ยง แต่ก็คุ้มที่จะเสี่ยง: มุมมองของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในระบบเกษตรพันธสัญญา

เนตรดาว เกาถวิล

ทุนนิยาม

พื้นที่และการผลิตพื้นที่ในการศึกษาภูมิศาสตร์ของทุน

เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร

ขอบฟ้าความคิด

รากฐานและบริบทความคิดทางการเมืองของ Antonio Negriขบวนการ Autonomiaกับทฤษฎีมาร์กซิสต์ของ Mario Tronti

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

สยามพากษ์

ลัทธิอาณานิคมสยามประชันฝรั่ง : สยามกับมลายูมุสลิมภาคใต้

ทามารา ลูส์ เขียน พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ แปล

ทัศนะวิพากษ์

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 คุ้มครองพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต?

สาวตรี สุขศรี

ความล้มเหลวในการสถาปนาหลักการ “นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง : กรณีนายก รัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน 2

กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์

รายงานพิเศษ

เขาถูกบังคับให้เป็น“นัมเบอร์วัน” มองปัญหาว่าด้วยสถานะของนายกรัฐมนตรีในระบอบการเมืองไทยผ่านเส้นทางการเมืองของทักษิณ ชินวัตร

ธนาพล อิ๋วสกุล, ชัยธวัช ตุลาธน

ทักษิณเล่า (เกือบ) ทั้งหมด

ทักษิณมองตัวเองว่าเป็นอองซาน ซูจีเมืองไทย

เปรมกล่าวถึงทักษิณ

ทักษิณคาดการณ์เรื่องรัฐบาลแห่งชาติ การนิรโทษกรรม และชีวิตในต่างประเทศ

ประเทศไทย: เหล่ารัฐบุรุษอาวุโสพยายามให้กษัตริย์เห็นชอบเพื่อเขี่ยนายกฯ สมัครออกจากตำแหน่ง

อุษาคเนย์

โศกนาฎกรรมที่คู่ควรกับการฉลองฉลอง : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และความทรงจำของขบวนการนักศึกษาพม่าในเหตุการณ์ 8888

ลลิตา หาญวงษ์

ซ้ายในประวัติศาสตร์

คัมภีร์ที่ไม่ใช่คัมภีร์

การปฏิวัติของนักศึกษา

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557
คะแนนของคุณ