Kledthai.com

ตะกร้า 0

ปัญญาชนปลดแอก: ราษฎร์ ศาสน์ กษัตริย์ ในทัศนะ ส.ศ.ษ. ๘๘

ISBN: 9786165775441

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ธนดิศ

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนหน้า : 232

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165775441
ราคาพิเศษ ฿207.00 ราคาปรกติ ฿230.00

หนังสือรวมบทสัมภาษณ์และข้อเขียนว่าด้วยทัศนะและความเป็นไปของบ้านเมือง ในห้วงเวลาที่มีเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จากมุมมองของ ‘ปัญญาชนสยาม’ผู้ประกาศตัวเป็น ‘รอยัลลิสต์’

อีกทั้ง ยังเป็นครั้งแรกในเล่มนี้ ที่ได้รวบรวมคำประกาศเกียรติคุณจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลกที่เคยมอบรางวัลให้ ส. ศิวรักษ์ ให้ได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งว่า โลกมองชายชราผู้นี้อย่างไร และ 'ปัญญาชนปลดแอก' ผู้นี้ทำอะไรไว้ให้โลกใบนี้บ้าง

ปรารมภ์

ศิวพจน์:ทัศนะ ส.ศ.ษ.

ปัญญาของปัญญาชนสยาม

ใบปริญญาและคุณค่าในกรอบหลุยส์

จุดยืนของรอยัลลิสต์ในกระแสการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

ข้อคิดในการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

เหลียวหลัง แลหน้า อนาคตสถาบันพระมหากษัตริย์

คำปราศรัยหน้าธนาคารไทยพาณิชย์

ว่าด้วยคุณธรรม นิติศาสตร์ และพุทธศาสนา

มุทิตาพจน์ :ส.ศ.ษ.ในทัศนะของคนอื่น

รางวัลผู้ก่อตั้งสถาบันนาโรปะ

การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลโนเบลสันติภาพ

รางวัลศรีบูรพา

SAINT DAVID’s UNIVERSITY COLLEGE LAMPETER,

Honorary Fello of the College

Honorary Life Membership of Lampeter Students’ Union

รางวัลสัมมาชีพ

รางวัลUNPO Human Rights

อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Central Institute of Higher Tibetan Studies

รางวัลเกียรติยศ NAMOTHILAKA THILAKASSA

รางวัลสันติภาพนิวาโน

รางวัล JAMNALAL BAJAJ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลคุณธรรมศึกษา

บุคคล

คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร

อรีฟ บูดิมาน

ฐากูร บุนปาน

ม.ร.ว.สายสวัสดี สวัสดิวัฒน

ปรีชา อรชุนกะ

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ประสาร มฤคพิทักษ์

ปฏิกิริยา

หลังปฏิวัติอังกฤษ ค.ศ. ๑๖๔๖: “อัปรีย์ไป จัญไรมา”

ตามแนว ส.ศิวรักษ์ ไชยันต์ ไชยพร

ภาคผนวก

จดหมาย ส.ศ.ษ. ถึง ฟ. ฮีแลร์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ปัญญาชนปลดแอก: ราษฎร์ ศาสน์ กษัตริย์ ในทัศนะ ส.ศ.ษ. ๘๘
คะแนนของคุณ