Kledthai.com

ตะกร้า 0

เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น (FROM CLASS SOCIETY TO COMMUNISM:AN INTRODUCTION TO MARXISM)

ISBN: 9789743159138

ผู้แต่ง : Ernest Mandel

ผู้แปล : กนกศักดิ์ แก้วเทพ

สำนักพิมพ์ : text

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 297

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159138
ราคาพิเศษ ฿234.00 ราคาปรกติ ฿260.00

หนังสือเรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น นี้ เป็นการแปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษชื่อ From Class Society to Communism: An Introduction to Marxism ซึ่งเป็นผลงานชิ้นสำคัญเล่มหนึ่งของ เอิรเนสต์ มันเดล (Ernest Ezra Mandel, 1923-1995) นักวิชาการณ์มาร์กซิสต์ชาวเบลเยี่ยมที่มีชื่อเสียงของศตวรรษที่ 20 มันเดลมีผลงานมากมาย ดังที่ปรากฏอยู่ในบรรณานุกรมคัดสรรข้างท้ายหนังสือเล่มนี้ ทั้งที่ใช้ชื่อจริงและนามปากกาที่หลากหลาย (เช่น Ernest Germain, Pierre Gousset, Henri Vallin, Walter) หนังสือนี้ได้จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกโดย Ink Links Ltd., London, 1977 แห่งอังกฤษ โดย Louisa Sadler เป็นผู้แปลจากต้นฉบับเดิมที่เป็นภาษาฝรั่งเศสอีกทีหนึ่ง

ขัอเด่นที่สุดของหนัสือนี้ก็คือ มันเดลได้ทำการรวบรวมเรียบเรียงขึ้นจากเนื้อหาคำบรรยายต่างกรรมต่างวาระที่ตัวเขาเองได้ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองของลัทธิมาร์กซ์แก่เหล่าผู้ใช้แรงงานในที่ต่างๆ ในช่วงเวลาที่ยาวนานถึงสิบห้าปีดังนั้นเนื้อหาสาระจึงครอบคลุมแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับลัทธิมาร์กซ์เอาไว้ทั้งหมด กล่าวคือ ทั้งในส่วนของแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของลัทธิมาร์กซ์ (ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในหนังสือ Capital ของมาร์กซ์) และ ปรัชญาของลัทธิมาร์กซ์ (หมายถึง ปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษวิธีและวัตถุนิยมประวัติศาสตร์) และประสบการณ์การเคลื่อนไหวต่อสู้ของขบวนการแรงงานสิ่งที่สำคัญที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีลักษณะแตกต่างออกไปจากหนังสืออื่นๆ ที่ว่าด้วยลัทธิมาร์กซ์ทั่วไปประการหนึ่งก็คือ ไม่ได้เริ่มต้นเนื้อหาด้วยส่วนที่เป็นปรัชญาลัทธิมาร์กซ์ (ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา) หากแต่เริ่มต้นด้วยสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เหล่าผู้ใช้แรงงานทั้งหลายสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในชีวิตประจำวันของพวกเขาเอง อาทิเช่น ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม เพื่อปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจไปสู่เรื่องกำเนิดของระบบทุนนิยม รัฐ การต่อสู้ทางการเมืองและการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน ฯลฯ และมาจบลงด้วยเนื้อหาปรัชญาที่ดูจะเป็นเรื่องยากและซับซ้อนต่อการทำความเข้าใจของเหล่าผู้ใช้แรงงานในตอนท้าย ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้เข้ารับการอบรมเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการติดอาวุธทางความคิดสำหรับการปฏิบัติการการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นจริงต่อไป

หนังสือเรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น นี้ เป็นการแปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษชื่อ From Class Society to Communism: An Introduction to Marxism ซึ่งเป็นผลงานชิ้นสำคัญเล่มหนึ่งของ เอิรเนสต์ มันเดล (Ernest Ezra Mandel, 1923-1995) นักวิชาการณ์มาร์กซิสต์ชาวเบลเยี่ยมที่มีชื่อเสียงของศตวรรษที่ 20 มันเดลมีผลงานมากมาย ดังที่ปรากฏอยู่ในบรรณานุกรมคัดสรรข้างท้ายหนังสือเล่มนี้ ทั้งที่ใช้ชื่อจริงและนามปากกาที่หลากหลาย (เช่น Ernest Germain, Pierre Gousset, Henri Vallin, Walter) หนังสือนี้ได้จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกโดย Ink Links Ltd., London, 1977 แห่งอังกฤษ โดย Louisa Sadler เป็นผู้แปลจากต้นฉบับเดิมที่เป็นภาษาฝรั่งเศสอีกทีหนึ่ง

 

ขัอเด่นที่สุดของหนัสือนี้ก็คือ มันเดลได้ทำการรวบรวมเรียบเรียงขึ้นจากเนื้อหาคำบรรยายต่างกรรมต่างวาระที่ตัวเขาเองได้ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองของลัทธิมาร์กซ์แก่เหล่าผู้ใช้แรงงานในที่ต่างๆ ในช่วงเวลาที่ยาวนานถึงสิบห้าปีดังนั้นเนื้อหาสาระจึงครอบคลุมแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับลัทธิมาร์กซ์เอาไว้ทั้งหมด กล่าวคือ ทั้งในส่วนของแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของลัทธิมาร์กซ์ (ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในหนังสือ Capital ของมาร์กซ์) และ ปรัชญาของลัทธิมาร์กซ์ (หมายถึง ปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษวิธีและวัตถุนิยมประวัติศาสตร์) และประสบการณ์การเคลื่อนไหวต่อสู้ของขบวนการแรงงานสิ่งที่สำคัญที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีลักษณะแตกต่างออกไปจากหนังสืออื่นๆ ที่ว่าด้วยลัทธิมาร์กซ์ทั่วไปประการหนึ่งก็คือ ไม่ได้เริ่มต้นเนื้อหาด้วยส่วนที่เป็นปรัชญาลัทธิมาร์กซ์ (ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา) หากแต่เริ่มต้นด้วยสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เหล่าผู้ใช้แรงงานทั้งหลายสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในชีวิตประจำวันของพวกเขาเอง อาทิเช่น ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม เพื่อปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจไปสู่เรื่องกำเนิดของระบบทุนนิยม รัฐ การต่อสู้ทางการเมืองและการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน ฯลฯ และมาจบลงด้วยเนื้อหาปรัชญาที่ดูจะเป็นเรื่องยากและซับซ้อนต่อการทำความเข้าใจของเหล่าผู้ใช้แรงงานในตอนท้าย ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้เข้ารับการอบรมเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการติดอาวุธทางความคิดสำหรับการปฏิบัติการการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นจริงต่อไป

 

สารบัญ

 

บทที่ 1 ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและการต่อสู้ดิ้นรนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

บทที่ 2 เศรษฐกิจคือที่มาของความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

บทที่ 3 รัฐในฐานะกลไกครอบงำทางชนชั้น

บทที่ 4 จากวิถีการผลิตขนาดเล็กไปสู่วิถีการผลิตแบบทุนนิยม

บทที่ 5 เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

บทที่ 6 ระบบทุนนิยมผูกขาด

บทที่ 7 ระบบจักรวรรดินิยมโลก

บทที่ 8 กำเนิดของขบวนการแรงงานยุคใหม่

บทที่ 9 การปฏิรูปและการปฏิวัติ

บทที่ 10 ประชาธิปไตยของกระฎุมพีและประชาธิปไตยของกรรมาชีพ

บทที่ 11 สงครามระหว่างจักรวรรดินิยมและการปฏิวัติของรัสเซีย

บทที่ 12 ระบอบสตาลิน

บทที่ 13 จากการต่อสู้ของมวลชนในปัจจุบันไปสู่การปฏิวัติสังคมนิยมโลก

บทที่ 14 การได้มาซึ่งชัยชนะของมวลชนในการปฏิวัติ

บทที่ 15 การเข้าสู่สังคมที่ปราศจากชนชั้น

บทที่ 16 วัตถุนิยมวิภาษวิธี

บทที่ 17 วัตถุนิยมประวัติศาสตร์

บรรณานุกรมคัดสรร (Selected Bibliographies)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น (FROM CLASS SOCIETY TO COMMUNISM:AN INTRODUCTION TO MARXISM)
คะแนนของคุณ