Kledthai.com

ตะกร้า 0

มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยน ในโลกที่เปลี่ยนแปลง

ISBN: 9789743159312

ผู้แต่ง : อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 355

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159312
ราคาพิเศษ ฿207.00 ราคาปรกติ ฿230.00

มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยน ในโลกที่เปลี่ยนแปลง

เป็นหนังสือรวมทบความจากงานสัมมนาเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8 เป็นการนำการศึกษามนุษยศาสตร์ที่ทำให้เข้าใจความคิดเกี่ยวกับมนุษย์เข้ามาอยู่ในบริบทของประวัติศาสตร์ กรอบคิดหลักของเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8 จึงเป็นการทำความเข้าใจปมประเด็นที่สำคัญของการศึกษามนุษยศาสตร์ ที่จะคืนการตัดสินใจหรือการปลดปล่อยให้แก่มนุษย์ อันจำเป็นต้องพิจารณาสองมิติด้วยกัน มิติแรกได้แก่ การทำให้เกิดความเข้าใจความเป็นมนุษย์ ซึ่งต้องสัมพันธ์กับอีกมิติหนึ่งได้แก่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโลก หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำความเข้าใจในตำแหน่งแห่งที่ของมนุษย์แต่ละกลุ่มในสังคมที่รับรู้ตนเองและรับรู้โลกแตกต่างกัน และได้เลือกสรรแนวทางในการรับรู้ตนเองและรับรู้โลกมาชี้นำปฏิบัติการในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน

มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยน ในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 

เป็นหนังสือรวมทบความจากงานสัมมนาเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8 เป็นการนำการศึกษามนุษยศาสตร์ที่ทำให้เข้าใจความคิดเกี่ยวกับมนุษย์เข้ามาอยู่ในบริบทของประวัติศาสตร์ กรอบคิดหลักของเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8 จึงเป็นการทำความเข้าใจปมประเด็นที่สำคัญของการศึกษามนุษยศาสตร์ ที่จะคืนการตัดสินใจหรือการปลดปล่อยให้แก่มนุษย์ อันจำเป็นต้องพิจารณาสองมิติด้วยกัน มิติแรกได้แก่ การทำให้เกิดความเข้าใจความเป็นมนุษย์ ซึ่งต้องสัมพันธ์กับอีกมิติหนึ่งได้แก่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโลก หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำความเข้าใจในตำแหน่งแห่งที่ของมนุษย์แต่ละกลุ่มในสังคมที่รับรู้ตนเองและรับรู้โลกแตกต่างกัน และได้เลือกสรรแนวทางในการรับรู้ตนเองและรับรู้โลกมาชี้นำปฏิบัติการในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน

 

คํานําจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 คำนํา


ถักถ้อยร้อยประเด็น: มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง

สายชล สัตยานุรักษ์

KeywordsforStudyingReligion, PowerandtheSelf

CraigJ. Reynolds

การปฏิรูปกฎหมายและการศาลในเจ็ดหัวเมืองมลายูในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20

ปิยดา ชลวร

ชีวิตสามัญชนในภาคเหนือตอนล่างกับการก้าวสู่รัฐสมัยใหม่ของสยาม

ณัฏฐพงษ์ สกุลเล่ียว

ระบบกฎหมาย/ระบบตุลาการในยุคปฏิรูปกฎหมายพ.ศ. 2434–2454

กฤษณ์พชร โสมณวัตร

“Doasyouplease, comrades, makeadogofme, spitonmetoo”: InitiationCeremonies, theRapeofHistoryandtheRavagesofPoliticalFanaticisminMilanKundera’sTheJoke

VeritaSriratana

DiasporicMemory, Commodity, andthePoliticsoftheGiftinMoniqueTruong’sTheBookofSalt

NanthanootUdomlamun

สาวพะเยา: บาดแผลในบทเพลง

สุนทร สุขสราญจิต

การแก้ไขปัญหาภาคใต้ครั้งแรกของรัฐไทย: ข้อเรียกร้องของมลายูมุสลิมกับการตอบสนองของรัฐไทย

พุทธพล มงคลวรวรรณ

“พระป่า” ธรรมยุตอีสาน ในบริบททางประวัติศาสตร์พุทธศตวรรษที่ 25 ภาพสะท้อน “ทวิอัตลักษณ์” ระหว่างอำนาจรัฐและท้องถิ่น

อาสา คําภา

ศิลป พีระศรี กับความหมายทางสังคมและการเมืองของศิลปะแบบใหม่หลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2

เกษรา ศรีนาคา 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยน ในโลกที่เปลี่ยนแปลง
คะแนนของคุณ