Kledthai.com

ตะกร้า 0

อินเดียศึกษา : การเมืองการปกครอง การต่างประเทศ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม

ISBN: 9789743159152

ผู้แต่ง : จรัญ มะลูลีม

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 307

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159152
ราคาพิเศษ ฿216.00 ราคาปรกติ ฿240.00

อินเดียศึกษา การเมืองการปกครอง การต่างประเทศ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม

“หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจดินแดนแห่งความหลากหลายอย่างประเทศอินเดียได้อย่างครอบคลุมและอย่างเป็นรูปธรรม”

จาก จุดมุ่งหมายของหนังสือ

- โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม

“อินเดียศึกษา : การเมืองการปกครอง การต่างประเทศ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม ผลงานเขียนของ ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม ที่ท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้ภาพพื้นฐานอันครอบคลุมของอินเดียได้เป็นอย่างดี ผ่านการเรียบเรียงข้อมูลจากการค้นคว้า และประสบการณ์ในฐานะผู้ที่เคยใช้ชีวิตการศึกษาอยู่ที่ประเทศอินเดีย”

- จาก คำนำสำนักพิมพ์

อินเดียเป็นประเทศที่มีอารยธรรมมายาวนาน มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม รวมถึงเป็นต้นรากของศาสนาปรัชญาที่สำคัญของโลก

ความรับรู้ของสังคมไทยต่ออินเดียที่ผ่านมา ดูจะจำกัดวงอยู่ที่ภาพของความวุ่นวายและแออัดในเมืองใหญ่ การจาริกแสวงบุญ และศาสนาความเชื่อ

ไม่เพียงแต่จะเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุด อินเดียในปัจจุบันยังมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอันดับต้นๆ ของภูมิภาคและของโลก เช่นเดียวกับ ทรัพยากรทางการศึกษาและบุคลากรของอินเดียที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นในระดับโลก

สารบัญ

บทที่ 1 การเมืองและการปกครองของอินเดีย

บทที่ 2 นโยบายต่างประเทศของอินเดีย

บทที่ 3 สถานการณ์ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศของอินเดีย

บทที่ 4 เศรษฐกิจของอินดีย

บทที่ 5 ความคิดด้านปรัชญาและศาสนาของอินเดีย

บทที่ 6 ชนกลุ่มน้อยมุสลิมและปัญญาชนมุสลิมในอินเดีย

บทที่ 7 ประเด็นปัญหาทางสังคมในอินเดีย

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:อินเดียศึกษา : การเมืองการปกครอง การต่างประเทศ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม
คะแนนของคุณ