Kledthai.com

ตะกร้า 0

จุดประกายแห่งชีวิต

ISBN: 9789743158452

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2556

จำนวนหน้า : 232

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743158452
ราคาพิเศษ ฿162.00 ราคาปรกติ ฿180.00

ก้านไม้ขีดก้านเดียว สามารถก่อกองไฟใหญ่ๆ สว่าง โชติช่วงชัชวาลได้ฉันใด ถ้าคนเรามีความขยันเป็นดุจก้านไม้ขีด จุดประกายแห่งชีวิตและมีความอดทนเป็นดุจเชื้อเพลิง ที่คอยเติมใส่กองไฟอยู่เรื่อยๆ ชีวิตก็จะประสบความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตลอดกาลเช่นกัน

- เสฐียรพงษ์ วรรณปก

หนังสือเล่มนี้เคยแยกพิมพ์เป็น ๓ ชุดมาก่อน คือ สัมผัสพระพุทธเจ้าด้วยใจ พุทธวิธีแก้ทุกข์ และ จุดประกายแห่งชีวิต และได้รวมเป็นเล่มเดียวอีกครั้งหนึ่ง ชื่อว่า จุดประกายแห่งชีวิต การพิมพ์ครั้งนี้เป็นการพิมพ์รวมเล่มครั้งที่สี่

 

แนวการเขียน ผมนำเอาพุทธภาษิต หรือพุทธศาสนาสุภาษิตมาขยายความเขียน จึง “ประหน้าธรรมาสน์” ด้วยพุทธวจนะหรือพุทธศาสนาสุภาษิตทุกตอน ตามด้วยการอธิบายความ (หลายบท หาพุทธวจนะไม่ได้ ก็เอาสาระของพุทธวจนะมาร้อยกรองเอาเอง) ทำนองเดียวกันกับการแต่งกระทู้ธรรม ที่พระภิกษุสามเณรเรียนกัน มีข้อแตกต่างตรงที่พยายามใช้คำง่ายๆ นำเสนอด้วยสำนวนที่คนรุ่นนี้ฟังเข้าใจ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:จุดประกายแห่งชีวิต
คะแนนของคุณ