Kledthai.com

ตะกร้า 0

บวชวัดบวร

ISBN: 9789743157493

ผู้แต่ง : อุดร จารุรัตน์ “ธีรธมฺโม”

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2553

จำนวนหน้า : 106

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789743157493
ราคาพิเศษ ฿90.00 ราคาปรกติ ฿100.00

ผู้เขียนก็เป็นหนึ่งในพระภิกษุที่บวชในพรรษากาล  ณ  วัดบวรนิเวศ  มีความประทับใจเลื่อมใสศรัทธาต่อความดีงามต่างๆ  ที่ได้พบเห็นตลอดพรรษากาล  จึงได้นำมาเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ  เหล่านั้นเพื่อเผยแพร่เป็นกุศลกรรม  ตอบแทนพระคุณที่ได้รับจากวัดบวรนิเวศวิหาร  และถวายบูชาแต่องค์อุปั๙ฌาย์ของผู้เขียน

หวังว่าหนังสือเล่มนี้  คงจะให้ประโยชน์สำหรับมวลกุลบุตรทั้งหลายที่เตรียมตัวอุปสมบท  หรือระหว่างเป็นภิกษุอยู่ในพรรษากาล  เพื่อจะได้เรียนรู้ถึงการดำรงตนเมื่ออยู่ในสมณเพศ  และเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป  ซึ่งมิได้มีโอกาสเข้าสัมผัสชีวิตภายในวัด  จะได้ทราบว่าภิกษุที่บวชในพรรษากาล  ณ  วัดบวรนิเวศนั้น  มิได้เพียงแต่ออกบิณฑบาตและจำวัด   หากได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาธรรมะอย่างคร่ำเคร่ง  มิได้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เลยแม้แต่วันเดียว

ผู้เขียนก็เป็นหนึ่งในพระภิกษุที่บวชในพรรษากาล  ณ  วัดบวรนิเวศ  มีความประทับใจเลื่อมใสศรัทธาต่อความดีงามต่างๆ  ที่ได้พบเห็นตลอดพรรษากาล  จึงได้นำมาเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ  เหล่านั้นเพื่อเผยแพร่เป็นกุศลกรรม  ตอบแทนพระคุณที่ได้รับจากวัดบวรนิเวศวิหาร  และถวายบูชาแต่องค์อุปั๙ฌาย์ของผู้เขียน

หวังว่าหนังสือเล่มนี้  คงจะให้ประโยชน์สำหรับมวลกุลบุตรทั้งหลายที่เตรียมตัวอุปสมบท  หรือระหว่างเป็นภิกษุอยู่ในพรรษากาล  เพื่อจะได้เรียนรู้ถึงการดำรงตนเมื่ออยู่ในสมณเพศ  และเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป  ซึ่งมิได้มีโอกาสเข้าสัมผัสชีวิตภายในวัด  จะได้ทราบว่าภิกษุที่บวชในพรรษากาล  ณ  วัดบวรนิเวศนั้น  มิได้เพียงแต่ออกบิณฑบาตและจำวัด   หากได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาธรรมะอย่างคร่ำเคร่ง  มิได้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เลยแม้แต่วันเดียว

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:บวชวัดบวร
คะแนนของคุณ