Kledthai.com

ตะกร้า 0

มหัศจรรย์แห่งการเขียน เล่ม 1

ISBN: 9786167122274

ผู้แต่ง : น.พ. วิธาน ฐานะวุฑฒ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2554

จำนวนหน้า : 192

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167122274
ราคาพิเศษ ฿126.00 ราคาปรกติ ฿140.00

นี่คือหนังสือที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านได้รู้จัก เข้าใจ และพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ผ่าน "การเขียน" ซึ่งถือได้ว่าเป็น "การสื่อสาร" กับตัวเองที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่ง ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่ใช้ได้ผลมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเขียนสิ่งที่คุณกำลังคิด กำลังรู้สึก สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆ กับคุณ ณ เวลานั้นๆ เมื่อคุณได้เห็น ได้รู้สึก ก็จะเกิดการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆ ได้ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม และนี่แหละที่เป็น "ปฐมบทแห่งการเยียวยา" ด้วยตัวเองที่คุณจะได้เรียนรู้    

 การเขียนที่สม่ำเสมอจะทำให้คุณค่อยๆ    "รู้ตัว" ได้ว่าคุณกำลังคิดอะไรหรือกำลังรู้สึกอะไร ซึ่งเป็นอุบายหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถ "ดำรงอยู่กับปัจจุบัน" ได้เป็นอย่างดี การเขียนที่สม่ำเสมอมากขึ้นจะค่อยๆ ทำให้คุณสามารถ "ซื่อตรง" กับความคิดและความรู้สึกของคุณได้มากขึ้นเรื่อยๆ "การรู้ตัวและซื่อตรงกับความจริง" จะค่อยๆ ทำให้คุณเกิด "ความรู้สึกสงบ" เกิดความสุขได้มากขึ้น เพราะความคิดที่แต่เดิมสับสนวุ่นวายจะค่อยๆ "ช้าลง" และในที่สุดอาจจะสามารถนำพาให้คุณได้พบกับ "ปัญญาญาณ" ที่อยู่ภายในตัวคุณก็เป็นได้...

นี่คือหนังสือที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านได้รู้จัก เข้าใจ และพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ผ่าน "การเขียน" ซึ่งถือได้ว่าเป็น "การสื่อสาร" กับตัวเองที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่ง ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่ใช้ได้ผลมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเขียนสิ่งที่คุณกำลังคิด กำลังรู้สึก สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆ กับคุณ ณ เวลานั้นๆ เมื่อคุณได้เห็น ได้รู้สึก ก็จะเกิดการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆ ได้ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม และนี่แหละที่เป็น "ปฐมบทแห่งการเยียวยา" ด้วยตัวเองที่คุณจะได้เรียนรู้    

 การเขียนที่สม่ำเสมอจะทำให้คุณค่อยๆ    "รู้ตัว" ได้ว่าคุณกำลังคิดอะไรหรือกำลังรู้สึกอะไร ซึ่งเป็นอุบายหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถ "ดำรงอยู่กับปัจจุบัน" ได้เป็นอย่างดี การเขียนที่สม่ำเสมอมากขึ้นจะค่อยๆ ทำให้คุณสามารถ "ซื่อตรง" กับความคิดและความรู้สึกของคุณได้มากขึ้นเรื่อยๆ "การรู้ตัวและซื่อตรงกับความจริง" จะค่อยๆ ทำให้คุณเกิด "ความรู้สึกสงบ" เกิดความสุขได้มากขึ้น เพราะความคิดที่แต่เดิมสับสนวุ่นวายจะค่อยๆ "ช้าลง" และในที่สุดอาจจะสามารถนำพาให้คุณได้พบกับ "ปัญญาญาณ" ที่อยู่ภายในตัวคุณก็เป็นได้...

สารบัญ

  • - การเขียนมีประโยชน์มากกว่าที่คิด
  • - ก่อนจะลงมือเขียน
  • - พก
  • - สมุดบันทึกการเดินทาง
  • - ขณะนี้เห็นและรับรู้อะไร
  •  - ออโตเมติก ไรท์ติ้ง
  •  - บรรยายสิ่งที่เฝ้าดู
  •  - ความสงบนิ่งกับการเขียน
  • - ปลุกความเป็นนักเขียนในตัวคุณ
  • - เขียนขอบคุณ

 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:มหัศจรรย์แห่งการเขียน เล่ม 1
คะแนนของคุณ